400.0 g. 14.11 2.0 kg. 0.07
["con Pollo Fresco XS-S","con Salmone Fresco XS-S","con Agnello Fresco XS-S","con Pesce Azzurro Fresco XS-S","con Agnello Fresco M-L","con Pollo Fresco M-L","con Salmone Fresco M-L","con Manzo Fresco M-L","con Agnello Fresco M","con Pollo Fresco M","con Salmone Fresco M","con Manzo Fresco M","con Agnello Fresco L","con Pollo Fresco L","con Salmone Fresco L","con Manzo Fresco L"]
16
706
HOLISTIC DOGS XS-S 6X400 G BEEF
HOLISTIC Holistic Maintenance Fresh
Holistic Maintenance Fresh
con Manzo Fresco XS-S
  • 1+ anni
  • Completo