Ons verhaal

2000

Het bedrijf wordt opgericht om Pier Giovanni Capellino's visie in daden om te zetten: natte dierenvoeding produceren die voor het eerst ter wereld voor 100% uit HFC-ingrediënten bestaat. Dat zijn ingrediënten die oorspronkelijk voor menselijke consumptie geschikt zijn. HFC wordt zo een nieuwe kwaliteitsstandaard die door heel wat anderen wordt overgenomen.

2010

Het bedrijf kent een internationale groei en wordt zo een echte kleine multinational. Het is ook het jaar van de campagne waarin de boodschap „vanuit hun gezichtspunt” overgaat in „aLmore”. Daarmee wordt al stilaan duidelijk welke rol het merk zal spelen in de bescherming van honden, katten en de natuur.

2013

In 2013 wordt de HFC-standaard - oftewel het gebruik van ingrediënten die oorspronkelijk geschikt zijn voor menselijke consumptie - uitgebreid naar de brokken.

2017

Cat Litter komt op de markt, kattenbakvulling die 100% plantaardig en uit slechts één plantaardige bron is samengesteld. Het product is 100% afbreekbaar en 100% zonder additieven.

2018

De Fondazione Capellino ontstaat, met als specifiek doel het beschermen van de biodiversiteit en het strijden tegen de klimaatverandering. Pier Giovanni en zijn broer Lorenzo beslissen dat voortaan alle dividenden van Almo Nature ter beschikking van de stichting worden gesteld.

2019

Na een belastingafspraak met de Italiaanse belastingdienst wordt de Fondazione Capellino erkend als „commerciële instelling zonder winstoogmerk”. Lorenzo en Pier Giovanni schenken Almo Nature vervolgens via een onomkeerbare openbare akte aan de Fondazione Capellino. Zo doen ze voorgoed afstand van alle patrimoniale rechten en stemrechten.

2020

Er ontstaat een nieuw economisch model waarbij 100% van de winst van een bedrijf (na kosten en belastingen) bestemd is voor het beschermen van alle levende wezens en hun gemeenschappelijke huis: onze planeet. De winst wordt hierbij dus niet gebruikt om nog meer rijkdom te creëren. We noemen dit model de Reintegration Economy. Aan de basis ligt een ambitieus project dat vertrekt vanuit een overweging van stichter Pier Giovanni Capellino en zijn broer Lorenzo: „de natuur opnieuw betrekken in plaats van haar enkel uit te buiten voor meer individuele rijkdom”.

Almo Nature vandaag

Almo Nature, met hoofdzetel in Gernua, is vandaag een „multinational in pocketformaat”, een referentiepunt en een kenniscentrum voor innovatie in deze sector.

53 landen bediend

Almo Nature verkoopt haar producten wereldwijd.

8 filialen

Naast Italië heeft Almo Nature filialen geopend in Duitsland, Zwitserland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Canada en de Verenigde Staten.

€ 35.710.056,00

Geld dat Almo Nature in heel 2023 aan de Fondazione Capellino heeft geschonken.