Almo Nature heeft zich altijd concreet ingezet voor het beschermen van onze huisdieren en het beschermen van de biodiversiteit

De hoofdaandeelhouder van Almo Nature heeft vanaf de oprichting een beslissende invloed gehad op het bedrijf. Met de uitvoering van concrete projecten ter bescherming van dieren en biologische diversiteit, streefde het bedrijf ook niet-financiële doelen na. Toen Lorenzo en Pier Giovanni Capellino het kapitaal van Almo Nature aan de Fondazione Capellino overdroegen, kwam de verwezenlijking van die niet-financiële doelen in een stroomversnelling.

Er werd een statuut aangenomen dat gebaseerd was op de ethische principes van de Fondazione Capellino en ervoor zorgde dat Almo Nature van een SpA, een naamloze vennootschap, naar een Benefit SpA evolueerde.

Sinds 2018 gaat alle winst, na kosten en belastingen, naar projecten van de Fondazione Capellino, die 100% eigenaar van Almo Nature is

Op 10 juni 2019 heeft de Fondazione Capellino een positief antwoord gekregen van de Italiaanse Belastingdienst op de in november 2018 ingediende aanvraag met betrekking tot de correcte en veilige fiscale classificatie van haar activiteiten. Op 28 juni 2019 hebben Pier Giovanni en Lorenzo Capellino de akte van schenking getekend. Dit was met terugwerkende kracht op de sinds 1 januari 2018 opgebouwde winst, zodat het eerste dividend reeds in juli 2019 aan de Stichting kon worden uitgekeerd. Almo Nature Benefit SpA is 100% eigendom van de Fondazione Capellino, een onafhankelijke filantropische instelling zonder winstoogmerk.

De reservevoorzieningen zijn het resultaat van de investeringsdoelstellingen die nodig zijn om het bedrijf gedurende het decennium in stand te houden en te laten groeien. Ze worden gedeeld met de Stichting, de enige aandeelhouder sinds 28 juni 2019.

Financieel Statement van het jaar

Geconsolideerde omzet voor het jaar geëindigd op 31 december 2021 – 100.716.829 euro.
Geconsolideerde omzet voor het jaar geëindigd op 31 december 2020 –86.337.224 euro.
Geconsolideerde omzet voor het jaar geëindigd op 31 december 2019 – 78.898.457 euro.
Geconsolideerde omzet voor het jaar geëindigd op 31 december 2018 – 76.090.308 euro.

Geconsolideerde nettowinst 2021 – 10.495.399 euro, toegewezen als dividend aan de Fondazione Capellino voor 5.616.000 euro en de rest aan de reserves.
Geconsolideerde nettowinst 2020 – 9.788.555 euro, toegewezen als dividend aan de Fondazione Capellino voor 5.616.000 euro en de rest aan de reserves.
Geconsolideerde nettowinst 2019 – 10.398.530 euro, toegewezen als dividend aan de Fondazione Capellino voor 5.616.000 euro en de rest aan de reserves.
Geconsolideerde nettowinst 2018 – 9.846.219 euro, toegewezen als dividend aan de Fondazione Capellino voor 5.616.000 euro en de rest aan de reserves.

Jaarverslag

Sinds de oprichting heeft Almo Nature een kenmerkend impuls gekregen van zijn hoofdaandeelhouder, ook gericht op het bereiken van niet-financiële doelstellingen door het ondernemen van specifieke projecten ter bescherming van dieren en biodiversiteit. Met de schenking van het eigendom van het kapitaal van Almo Nature door Lorenzo en Pier Giovanni Capellino aan de Fondazione, is de realisatie van niet-financiële doelstellingen in een stroomversnelling gekomen.

De eerste daad van de nieuwe aandeelhouder bestond uit het aannemen van statuten die in lijn waren met de ethische principes van de Fondazione en die de evolutie van het bedrijf bepaalden van een naamloze vennootschap naar een Benefit SpA. Uitgebreid en compatibel met de wetten van elk land, ook naar buitenlandse dochterondernemingen. Vervolgens werd er gewerkt aan de operationele structuur, aan de nieuwe positionering van het merk, gesymboliseerd door de vervanging van de slogan "pet food+aLmore" door "owned by the animals". Nu is er ook de opname van Almo Nature in het model van de re-integratie-economie, waarbij het metriek onderzoeksinstituut "CdC Biodiversité" de taak heeft om specificaties en een progressief pad uit te stippelen om Almo Nature tegen 2030 tot nul impact op de biodiversiteit te brengen.

Het budget voor 2022, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 28 juni 2022, voorziet in een geconsolideerde netto-omzet 2022 van 120 miljoen met een dividend dat in juli 2023 aan de Stichting zal worden uitgekeerd, geraamd op 5,6 miljoen.

Historisch Rapport

Op 10 juni 2019 heeft de Agenzia delle Entrate (het Binnenlandse Inkomsten Bureau) positief gereageerd op de Capellino Stichting met betrekking tot de interpellatie petitie ingediend in november 2018 met betrekking tot de juiste en zekere fiscale classificatie van de activa. Op 28 juni 2019 werd de schenkingsakte ondertekend door Pier Giovanni en Lorenzo Capellino met terugwerkende kracht op de winst opgebouwd vanaf 1 januari 2018, zodat het eerste dividend al in juli 2019 aan de Stichting kon worden uitgekeerd. Almo Nature Benefit spA is 100% eigendom van de Capellino Stichting, een onafhankelijke filantropische organisatie zonder winstoogmerk. De toevoegingen aan de reserves zijn een consequente keuze voor de investeringsdoelstellingen die nodig zijn om het bedrijf in de loop van het decennium in stand te houden en te ontwikkelen en worden gedeeld met de Stichting, de enige aandeelhouder sinds 28 juni 2019.

Het belangrijkste doel van de activiteiten in 2019 was om het bedrijf en zijn buitenlandse dochterondernemingen op één lijn te brengen met de waarden en positionering van de Stichting, samengevat in zowel de nieuwe statuten, het nieuwe organigram en de werkprocessen die geleidelijk aan van buitenaf herkenbaar zullen worden. Almo Nature is een van de 5 projecten van de Capellino Stichting geworden met als doel honden- en kattenvoer van hoge kwaliteit te produceren en met de gemaakte winst alle projecten van de Foundation te steunen.