Companion For Life

Dit project streeft naar een nieuwe Europese richtlijn waarbij honden en katten als gezinsleden worden gezien, met respect voor hun eigenheid. Daarnaast steunt dit initiatief honden en katten in moeilijkheden door adoptie te vereenvoudigen en te helpen bij hulpbehoeftes en noodsituaties.

logos_AdoptMe

Met elke adoptie geef je 1 maand gratis voeding aan de Love Food Bank.

Elke vier maanden verdeelt Almo Nature het voedsel volgens de hoeveelheden die in de Love Food Bank zijn opgenomen. De prioriteit gaat hierbij naar dierenasielen die aantonen dat ze dit project concreet steunen.

 

Het voedsel wordt ook verdeeld over verenigingen die bijspringen voor huisdieren in gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

 

Let op: om geldig te zijn dient het bewijs binnen de 30 dagen na de adoptiedatum die op het document staat, te worden geüpload.

 

Hier uploaden

 

 

Meer over #AdoptMe

Heb jij een dierenasiel?

Voldoe je aan de geldende regelgeving?
Deel je de doelstellingen van Companion For Life?
Wil je adoptie aanmoedigen?
Lijkt het je leuk om mee te doen door onze communicatiecampagnes op social media te steunen?


Als het antwoord 'ja' is, schrijf je dan nu in!

 

nl.cafl@almonature.com

Reglement

Moedig adoptie aan en vraag elk adoptiebaasje om zijn adoptiebewijs op onze website te uploaden en jou daarbij te vermelden.

Elk bewijs dat correct wordt geüpload zorgt voor 1 maand gratis eten. Deze voorraad wordt ondergebracht in onze Love Food Bank en vervolgens elke vier maanden verdeeld, afhankelijk van de hoeveelheid voedsel die de adopties hebben opgeleverd. De prioriteit gaat daarbij naar iedereen die het project concreet steunt:

  • dierenasielen
  • averenigingen die bijspringen voor huisdieren in gezinnen die het financieel moeilijk hebben

Om de logistiek te optimaliseren en de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden, hebben we een honden- en een kattenpakket gemaakt. Voor katten staat dit pakket gelijk aan 120 adopties en voor honden aan 90 adopties.

TOT NU TOE GRATIS VERDEELD

sinds 2018

5086655

maaltijden geschonken voor noodsituaties, om adopties in behoeftige gezinnen te steunen

waarvan 37100 sinds 01/01/2023

sinds 2018

37238

aantal adopties waaraan wij hebben bijgedragen

 

waarvan 2150 sinds 01/01/2023

logos_RespectMe

Samen met de Bicocca-universiteit van Milaan en een internationaal team van advocaten gespecialiseerd in vergelijkende dierenrechten hebben we een document opgesteld dat de basis voor de volgende stap vormt: een voorstel maken om aan de Europese Commissie voor te leggen en een petitie starten die we aan alle honden- en katteneigenaars voorleggen.

Hoewel het Companion For Life-project oorspronkelijk door de Fondazione Capellino is opgezet, is het sinds september 2021 volledig overgenomen door Almo Nature, dat de werking en beheerkosten op zich neemt.

Report 2019
Nel 2019, l’attività ha permesso a 24.450 tra cani e gatti di ricevere 736.716 pasti solidali in Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda. In ambito RespectMe abbiamo supportato economicamente lo svolgimento della conferenza internazionale dedicata all'identificazione e registrazione dei cani e dei gatti svoltasi a Berlino il 6 novembre 2019. L’obiettivo era fare il punto sullo stato dell’arte in Europa a livello legislativo e rilanciare il percorso per un modello di riconoscimento dei cani e dei gatti unico per tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Report 2020
Nel 2020, l’attività ha permesso a 55.680 tra cani e gatti di ricevere 1.670.469 di pasti solidali in Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, allargando l’ambito di intervento e di collaborazione alle associazioni per supportare i cani e i gatti delle famiglie in difficoltà economiche in modo da prevenire abbandoni per necessità. In ambito AdoptME si è attuata una campagna di sensibilizzazione della popolazione europea per favorire le adozioni consapevoli di cani e gatti.

Report 2021
Nel 2021 il progetto Companion For Life ha sostenuto 8.468 adozioni in tutta Europa, che hanno dato luogo a oltre 435mila pasti donati ai cani e gatti, attraverso il meccanismo che premia l’adottante con un mese di alimenti Almo Nature ma al tempo stesso incentiva anche i rifugi ad essere attivi nel generare adozioni, assegnando un mese di pasti da destinare agli animali ancora in attesa di trovare un compagno umano per ciascuna adozione avvenuta nel periodo.

Report 2022

Nel 2022 il progetto Companion For Life, grazie a 8.034 adozioni in tutta Europa registrate sul portale, ha sostenuto 14.618 cani e gatti, distribuendo complessivamente 438.540 pasti solidali, attraverso il meccanismo che premia l’adottante con un mese di alimenti Almo Nature ma al tempo stesso incentiva anche i rifugi ad essere attivi nel generare adozioni, assegnando un mese di pasti da destinare agli animali ancora in attesa di trovare un compagno umano per ciascuna adozione avvenuta nel periodo. Con la Love Food Bank siamo inoltre intervenuti in supporto dei cani e gatti vittime anche loro della guerra in Ucraina, attraverso la spedizione di 3 carichi di crocchette solidali per oltre 160mila pasti.