Cookie Policy

 • Deze verklaring met betrekking tot cookies (hierna genoemd de “Cookieverklaring”) is met name bedoeld om de soorten cookies en het gebruik daarvan toe te lichten en om aanwijzingen te geven over hoe u de cookies van de website www.almonature.com (hierna: “de Site”) kunt weigeren of verwijderen als u dat wilt.

  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Almo Nature Netherlands BV, gevestigd te Aalsmeer (1431HB), Ophelialaan 84/84B, hierna ook genoemd de “Verwerkingsverantwoordelijke”). Zij verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (hierna ook genoemd “AVG”) en de toepasselijke interne bedrijfsvoorschriften de persoonsgegevens van de gebruikers (hierna “Gebruiker” of “Gebruikers”) die door middel van cookies via de Site zijn verzameld en verwerkt.

  A. Wat zijn cookies?

  De Site maakt gebruik van cookie-technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de bezochte sites naar de apparatuur van de Gebruiker zenden (computer, tablet, smartphone, notebook) waar ze worden opgeslagen. Vervolgens worden ze, bij het volgende bezoek, naar diezelfde sites teruggezonden.

  Cookies worden afhankelijk van het type voor verschillende doeleinden gebruikt: sommige zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website (functionele cookies), andere optimaliseren de prestaties van de site zodat deze gebruiksvriendelijker wordt. Er zijn ook cookies die statistische gegevens over de site verzamelen, zoals analytische cookies, of advertenties op maat tonen, zoals profileringscookies.

  Onze cookies zijn anoniem en kunnen niet aan de persoonsgegevens van de Gebruiker worden gekoppeld. De identiteit van de Gebruiker wordt hoe dan ook nooit rechtstreeks opgenomen in de cookie en kan niet worden onderschept.

  ETelkens wanneer u de Site bezoekt registreren we het type browser, het besturingssysteem, de host samen met de bron-URL van de bezoeker en informatie over de gevraagde pagina. Dergelijke gegevens kunnen vervolgens na aggregatie en anonimisering worden gebruikt om statistische analyses over het gebruik van de Site te maken.

  B. Soorten cookies die de Site gebruikt

  Bij cookies kan een onderscheid worden gemaakt tussen functionele, analytische of profileringscookies.

  De Site maakt met name gebruik van de volgende soorten cookies:

  1.    Functionele cookies

  Cookies van dit type zijn noodzakelijk om het bezoek op de Site soepel te doen verlopen en de goede werking van bepaalde onderdelen van de Site te garanderen. Bovendien kunnen ze de verschillende bezoekers van elkaar onderscheiden om zo een door de Gebruiker gevraagde dienst te kunnen leveren of de veiligheid van de Site te verzekeren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. Functionele cookies kunnen worden onderverdeeld in:

  • sessie-cookies

   die de navigatie en het gebruik van de Site regelen (bijvoorbeeld door de authenticatie voor de toegang tot vertrouwelijke onderdelen toe te staan). Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en komen bij het sluiten van de sessie te vervallen.

  • permanente cookies

   die op de harde schijf van het apparaat van de Gebruiker opgeslagen blijven totdat ze hun einddatum bereiken of door de Gebruiker worden gewist. Door middel van deze cookies worden Gebruikers-bezoekers van de Site (of eventuele andere gebruikers van dezelfde computer) automatisch bij elk bezoek herkend. Permanente cookies bieden veel functionele mogelijkheden in het belang van de bezoeker (bijvoorbeeld zijn voorkeur voor een taal online). De Gebruikers kunnen de browser van hun computer of apparaat zo instellen dat hij alle cookies accepteert of weigert, of een melding geeft dat een site een cookie wil plaatsen waarna de bezoeker kan beslissen dat wel of niet te accepteren. De Gebruiker kan hoe dan ook de default configuratie wijzigen en cookies uitschakelen (d.w.z. definitief blokkeren) door het hoogste beschermingsniveau in te stellen.

  De eerder genoemde sessie-cookies en permanente cookies kunnen op hun beurt worden onderverdeeld in:

  • cookies van een “eerste partij” (of eigenaarscookies) die rechtstreeks worden beheerd door de webeigenaar en/of verwerker, in dit geval door Almo Nature;of
  • cookies van een “derde partij” die worden aangemaakt en beheerd door een andere verwerker dan die van de website die wordt bezocht.

  De Site gebruikt de volgende functionele cookies van een eerste partij om ervoor te zorgen dat de Gebruiker veilig en doeltreffend binnen de Site kan navigeren en handelen en om de dienstverlening van de Site te verbeteren:

  Naam Type duur
  xalmo_session_id Persistent Cookie 24 uur
  _icl_current_language Persistent Cookie 24 uur
  wordfence_verifiedHuman Persistent Cookie 24 uur
  wordpress_test_cookie Persistent Cookie 24 uur
  wfvt_406336146 Persistent Cookie 25 minuten
  PHPSESSID Session Cookie Bij het afsluiten van de sessie

  2.    Analytische cookies van derde partijen

  Analytische cookies van derde partijen zijn cookies die worden geplaatst door een andere website dan die u momenteel bezoekt.

  Deze Site kan geen controle uitoefenen op cookies die volledig door derden worden beheerd en heeft ook geen toegang tot de informatie die met die cookies wordt verzameld. Dit type cookies valt dan ook onder de volledige en rechtstreekse verantwoordelijkheid van de derde partij. Informatie over het gebruik van dergelijke cookies, het specifieke doel daarvan en de procedure om ze uit te schakelen wordt rechtstreeks door de derde partijen op de hierna vermelde pagina’s gegeven. De Gebruiker wordt daarom verzocht de privacyverklaringen en informatie over het gebruik van analytische cookies rechtstreeks op de sites van de desbetreffende beheerders te raadplegen.

  Wij wijzen er nogmaals op dat de tracering van de Gebruiker doorgaans niet leidt tot zijn identificatie, tenzij hij zich al eerder voor de dienst heeft ingeschreven of eerder heeft ingelogd. In dat geval wordt aangenomen dat de Gebruiker al bij de inschrijving voor de dienstverlening rechtstreekse toestemming aan de derde partij heeft gegeven (bijv. Facebook).

  De Site gebruikt met name de volgende analytische cookies van derde partijen:

  “Google Analytics”: dit zijn cookies die worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van statistische gegevens over de toegang/bezoeken op de Site. Dit type cookies verzamelt gegevens in anonieme vorm – zodat de Gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd – over het gedrag van de bezoekers op de Site, over hoe ze op de Site zijn beland en over de pagina’s die ze hebben geopend. Almo Nature benut de informatie die Google Analytics haar ter beschikking stelt voor statistische analyses, voor de verbetering van de Site en de gebruiksvriendelijkheid daarvan en om te controleren of de Site naar behoren werkt.

  Het is niet mogelijk een gebruiker te identificeren aan de hand van de verzamelde persoonsgegevens, die overigens ook niet worden gekruist met andere informatie over diezelfde persoon. De gegevens worden verwerkt na aggregatie en anonimisering (afgebroken na het laatste octet). Op basis van een speciale overeenkomst is het Google Inc. verboden dergelijke data te kruisen met gegevens die via andere diensten zijn verkregen.

  Het gaat hier om de volgende cookies:

  Naam Type duur
  _ga Performance cookies 24 maanden
  _gid Performance cookie 24 uur

  Meer informatie over privacy en het gebruik van cookies kunt u raadplegen op de website van Google Analytics via de volgende link: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

  De Gebruiker kan de gegevensverzameling van Google selectief uitschakelen (opt-out) door op zijn browser het speciale door Google geleverde onderdeel (opt-out) te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

  3.    Profileringscookies

  Profileringscookies zijn bedoeld om gebruikersprofielen aan te maken en worden gebruikt om reclame en advertenties te versturen die zijn afgestemd op de voorkeuren die de Gebruiker tijdens het surfen op internet heeft aangegeven. Voor het gebruik van deze cookies is de toestemming van de Gebruiker vereist. De toestemming kan op elk moment door de Gebruiker worden ingetrokken (opt-out).

  Deze Site gebruikt geen profileringscookies van een eerste partij.

  4.    Cookies van derde partijen

  Tijdens een bezoek aan de Site kunnen cookies worden geplaatst door sites die door andere organisaties worden beheerd (“derde partijen”). Een voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde “social plugins” voor Facebook, Twitter, Instagram, Google+ of Shareaholic, of systemen waarmee embedded (geïntegreerde) multimediale content zoals bijvoorbeeld Youtube wordt getoond. Het zijn dus onderdelen die rechtstreeks door die sites worden verzonden en worden opgenomen in de webpagina van de bezochte site. Deze plugins zorgen ervoor dat er cookies van en naar alle door derde partijen beheerde sites worden gestuurd. De voorschriften voor het beheer van door “derde partijen” verzamelde gegevens staan vermeld in hun eigen cookieverklaringen die wij u verzoeken te raadplegen. Met het oog op meer transparantie en gebruiksgemak geven wij hieronder een overzicht van de internetadressen van de verschillende cookiesverklaringen en de manieren waarop u cookies kunt beheren.

  Service Link
  Cookieverklaring Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
  Facebook (instellingen): toegang tot uw account. Sectie privacy.
  Cookieverklaring Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
  Twitter (instellingen): https://twitter.com/settings/security
  Cookieverklaring LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
  LinkedIn (instellingen): https://www.linkedin.com/settings/
  Instagram (instellingen): http://instagram.com/legal/termsy
  Cookieverklaring Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
  Cookieverklaring Youtube/Google+: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
  Youtube/Google+ (instellingen): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
  Pinterest cookieverklaring/instellingen: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
  Cookieverklaring Flikr/Yahoo: http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/cookies/details.html
  Flikr/Yahoo (instellingen): http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/opt_out/targeting/details.html

  C. Doeleinden

  De door de Site gebruikte functionele cookies zijn bedoeld om de Gebruikers in staat te stellen op een gemakkelijke manier te navigeren en om hen de diensten van de Site aan te bieden en te laten gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat u, bijvoorbeeld, bij een volgende login niet opnieuw gegevens zoals de username hoeft in te voeren.

  De analytische cookies van de Site dienen ertoe om op anonieme wijze het surfgedrag van de Gebruikers te analyseren en te volgen (bijv. het aantal logins en de bezochte pagina’s). Op basis van deze cookies worden statistieken gemaakt en kan de Site worden verbeterd in termen van functionaliteit en navigatie.

  Derdepartij-cookies worden ingezet om bezoekers extra diensten en functies te bieden en om het gebruik van de Site zelf eenvoudiger te maken.

  D. Toestemming voor cookies

  Wanneer een gebruiker toestemming heeft gegeven, wordt dit door de Verwerkingsverantwoordelijke gedurende 12 maanden door middel van een functionele cookie opgeslagen. De Gebruiker wordt geïnformeerd door middel van een korte verklaring (een banner die bij het eerste bezoek aan de site wordt getoond totdat de toestemming wel of niet is gegeven), en tevens met deze uitgebreide verklaring. In paragraaf B.4 staan bovendien alle links naar de privacyverklaringen van derde partijen, die ook kunnen worden gebruikt om cookies uit te schakelen (mits dat rechtstreeks via die links mogelijk is). Indien er in het kader van de huidige wetgeving uitdrukkelijk toestemming is gegeven, wordt dit geregistreerd door middel van een functionele cookie die wordt geplaatst in de volgende gevallen, waarvoor een actieve handeling van de Gebruiker nodig is: het uitdrukkelijk selecteren van de link “sluiten”, het sluiten van de banner met de beknopte verklaring of het scrollen van de pagina. Het verstrekken van gegevens is facultatief. U kunt de cookie-instellingen op elk willekeurig moment wijzigen door de hierna vermelde procedures te volgen. Het is ook mogelijk cookies uit te schakelen in de browser, maar dit kan ertoe leiden dat bepaalde onderdelen van de Site niet meer toegankelijk zijn.

  Cookies van derde partijen vallen onder de volledige en rechtstreekse verantwoordelijkheid van de derde-beheerder. Wij verzoeken u daarom de privacyverklaringen en informatie over het gebruik van derdepartij-cookies te raadplegen op de sites van de in deze Cookieverklaring vermelde beheerders.

  E. Hoe kan ik cookies beheren?

  Het is mogelijk cookies te beheren door de instellingen van de Internetbrowser aan te passen. U kunt alle cookies of alleen bepaalde cookies accepteren of alle cookies weigeren. Indien u besluit om alle cookies (en dus ook de functionele) te blokkeren, kan het niet langer mogelijk zijn om bepaalde onderdelen van de Site te bezoeken of gebruik te maken van de aangeboden diensten.

  F. Hoe kan ik cookies uitschakelen?

  Elke browser biedt de mogelijkheid om cookies te beperken en te verwijderen. Hieronder vindt u wat algemene informatie over de wijze waarop cookies, afhankelijk van de gebruikte browser, kunnen worden uitgeschakeld.

  Internet Explorer 8.0+:

  • Klik op de knop “Extra” (Tools) van de menubalk en selecteer “Internetopties”
  • Klik op het tabblad “Privacy” bovenaan
  • Schuif de slider naar boven tot “Blokkeer alle cookies”

  Firefox 4.0+:

  • Klik op de knop “Extra” (Tools) van de menubalk
  • Selecteer “Opties”
  • Klik op het tabblad “Privacy”
  • Selecteer “Activeer de optie anti-tracking van persoonsgegevens”

  Chrome:

  • Klik op “Menu chrome” in de werkbalk van de browser
   Selecteer “Instellingen”
  • Klik op “Toon geavanceerde instellingen”
  • Klik onder Privacy op de knop “Instellingen voor content”
  • Selecteer onder “Cookies” het item “Negeer uitzonderingen en blokkeer cookies van derde partijen”

  Safari 5.0:

  • Klik op het menu Safari en selecteer “Voorkeuren”
  • Klik op het tabblad “Veiligheid”
  • Specificeer onder “Accepteer cookies” of u cookies altijd, nooit of alleen van bezochte sites accepteert. De verschillende opties worden uitgelegd wanneer u op de Help-knop met een vraagteken klikt. Als Safari zo is ingesteld dat cookies worden geblokkeerd, kan het nodig zijn om ze tijdelijk te accepteren om de pagina te kunnen openen. Herhaal vervolgens alle bovenstaande stappen en selecteer “Altijd”. Na het gebruik van de Help-functie, moet u de cookies opnieuw uitschakelen en wissen.

  Een overzicht van de meest gebruikte browsers en verdere informatie over cookies en het beheer daarvan kunt u vinden op de site www.allaboutcookies.org.

  Voor informatie over: Wijze van de gegevensverwerking, Toegang tot de gegevens, Bekendmaking van persoonsgegevens, Rechten van de betrokkene, Uitoefening van de rechten, Verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en gemachtigden, verzoeken wij u de verklaring over de verwerking van persoonsgegevens te lezen via de volgende link .

  G. Wie zijn de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerkers?

  De Verwerkingsverantwoordelijke is Almo Nature Netherlands BV, gevestigd te Aalsmeer (1431HB), Ophelialaan 84/84B

  e-mail: privacy@almonature.com

  H. De Verwerkers zijn:

  • Almo Nature Benefit S.p.A., gevestigd te Genua (Italië), Piazza Giustiniani 6, in haar hoedanigheid van eigenaar van de Site.
  • Google, in haar hoedanigheid van verwerker van gegevens in opdracht van de eigenaar (Google Analytics) https://privacy.google.com/intl/it/index.html#