Country or region
Country or region
Languages

Rapporten
en huidige
organisatie

 

Rapporten

Financiëel jaaroverzicht

Geconsolideerde omzet voor boekjaar geëindigd op 31 december 2021 - 100.716.829 euro.
Geconsolideerde omzet voor boekjaar geëindigd op 31 december 2020 - 86.337.224 euro.
Geconsolideerde omzet voor boekjaar geëindigd op 31 december 2019 - 78.898.457 euro.
Geconsolideerde omzet voor boekjaar geëindigd op 31 december 2018 - 76.090.308 euro.

 

Geconsolideerde nettowinst 2021 - 10.495.399 euro, waarvan 5.616.000 euro is toegewezen als dividend aan de Fondazione Capellino en het restant aan de reserves.
Geconsolideerde nettowinst 2020 - 9.788.555 euro, waarvan 5.616.000 euro is toegewezen als dividend aan de Fondazione Capellino en het restant aan de reserves.
Geconsolideerde nettowinst 2019 - 10.398.530 euro waarvan 5.616.000 euro is toegewezen als dividend aan de Fondazione Capellino en het restant aan de reserves.
Geconsolideerde nettowinst 2018 - 9.846.219 euro waarvan 5.616.000 euro is toegewezen als dividend aan de Fondazione Capellino en het restant aan de reserves.

Jaarveslag

Al vanaf haar oprichting heeft Almo Nature van haar referentieaandeelhouder een unieke impuls gekregen, die onder andere gericht is op de verwezenlijking van niet-financiële doelstellingen door middel van specifieke projecten ter bescherming van dieren en de biodiversiteit.
Met de schenking van het kapitaal van Almo Nature door Lorenzo en Pier Giovanni Capellino aan de Fondazione, is het bereiken van deze niet-financiële doelstellingen in een belangrijke stroomversnelling gekomen.

<br><br>De eerste daad die door de nieuwe aandeelhouder werd gesteld, was de goedkeuring van een statuut in overeenstemming met de ethische beginselen van de Fondazione dat leidde tot de wijziging van een naamloze vennootschap in een vennootschap van openbaar nut, die ook werd doorgevoerd bij de buitenlandse dochterondernemingen, in overeenstemming met de wetgeving van het betreffende land. Vervolgens werd er gewerkt aan de operationele structuur en aan de nieuwe merkpositionering door "pet food+aLmore" te vervangen door "owned by the animals". Op dit moment werkt Almo Nature met het reintegration economy-model en heeft het metrisch onderzoeksinstituut "CdC Biodiversité" de opdracht gekregen om een plan en een traject uit te werken om Almo Nature voor 2030 volledig CO2-neutraal te maken.

De door de Raad van Bestuur van 29 juni 2022 goedgekeurde begroting voor 2022 voorziet in een geconsolideerde netto-omzet van 120 miljoen met een aan de Fondazione in juli 2022 uit te keren dividend dat op 5,6 miljoen wordt geraamd.

Jaarsverslag Gemeenschappelijke Waarde Historische rapporten

L’Agenzia delle Entrate in data 10 giugno 2019 ha risposto positivamente alla Fondazione Capellino in merito alla istanza di interpello inoltrata nel novembre 2018 rispetto al corretto e certo inquadramento fiscale delle attività. In data 28 giugno 2019 è stato firmato, da parte di Pier Giovanni e Lorenzo Capellino l’atto di donazione con effetto retroattivo sugli utili maturati dal 1° gennaio 2018 così da poter erogare alla Fondazione il primo dividendo già a luglio 2019. Almo Nature Benefit spa è al 100% di proprietà della Fondazione Capellino, ente filantropico indipendente e senza scopo di lucro. Gli accantonamenti a riserva sono una scelta conseguente agli obiettivi di investimento necessari a mantenere e sviluppare l’azienda nel decennio e condivisi con la Fondazione, azionista unico dal 28 giugno 2019.
L’attività del 2019 ha avuto come obiettivo principale l’allineamento dell’azienda e delle sue controllate estere sui valori e sul posizionamento della Fondazione, riassunti sia nel nuovo statuto, sia nel nuovo organigramma, sia nei processi di lavoro che diventeranno progressivamente riconoscibili anche dall’esterno. Almo Nature è diventata uno dei 5 progetti della Fondazione Capellino avente come finalità produrre alimenti per cani e gatti di qualità e, attraverso i profitti realizzati, sostenere tutti i progetti della Fondazione.

Locaties en organisatie

Tegenwoordig is het bedrijf een kleine multinational. Met het hoofdkantoor in Genua, Noord-Italië, en met vestigingen in Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Canada en de Verenigde Staten, is Almo Nature een marktleider geworden voor kennis en innovatie in de sector diervoeding.

8
vestigingen
44
officiële distributielanden
Onze vestigingen