news

Watch our new video

Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

Success

We have received your request. Please check your email for more details.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Vegetarisk kost för katter och hundar? Låt oss respektera deras natur!

Vegetarisk kost för katter och hundar: kan kostalternativet som idag väljs av många människor automatiskt utökas till att omfatta våra fyrbenta vänner? Respekten för deras natur bör vara det medvetna ägare guidas av.

Näring för hundar och katter och skillnaden med människan

Människan är allätare, perfekt anpassad för att dra nytta av en viss, varierad kost. På grund av hens matsmältningssystem kan hen tillgodose sina proteinbehov via proteiner med medel och lågt biologiskt värde (som är fallet med grönsaker och spannmål). Dessutom har människan fått en väldigt viktig gåva: fri vilja, det faktum att hen kan välja själv, utan att någon lägger sig i.

För hunden och katten är situationen en helt annan, med början i 2 fundamentala principer:

– Katten är en strikt köttätare, hunden är en frivillig köttätare

– De är inte fria att välja, vi ger dem deras näring

Alla proteiner är inte desamma: de består av olika aminosyror beroende på om de kommer från kött eller fisk eller från växter (grönsaker och spannmål).

Vi säger att katten är en strikt köttätare, men vad betyder det? Det betyder att hen inte klarar av att producera vissa substanser på egen hand utan att hen måste få det via fodret. Dessa substanser är essentiella aminosyror som taurin, lysin etc. som mestadels hittas i animaliskt protein. Via animaliska proteiner får de sin huvudsakliga energi genom en specifik glukoneogenes-process.

Om katten hör till gruppen köttätare finns det en anledning.

Hundens situation är något annorlunda: född köttätare har hen anpassat sig väl till “mänsklig” utfodring med tanke på att hen inte har samma behov av essentiella näringsämnen som katten har. Till exempel kan inte en hund lida av taurin-brist. Men vi måste komma ihåg att det starkt rekommenderas att kosten ska bestå av en bra kött-bas. faktum är att animaliska proteiner är värdefulla för ämnesomsättningen samt smak- och luktuppfattningen som påverkar hur tilltalande fodret är.

Om vi utfodrar vår hund eller katt med en kost fri från kött är vi tvungna att kemiskt tillsätta samma näringsämnen för att undvika näringsbristerna. Men vi kan även fundera över hur etiskt och hälsosamt det vore att beröva en levande varelse från hens primära källa för näring och att ersätta den på kemisk väg.

Ett exempel att fundera över:  kan en växtätare tvingas till en köttkost? Kan en häst äta kött? När boskap fick foder med animaliskt protein var konsekvenserna dramatiska och ökända: BSE, galna kosjukan.

Almo Nature väljer att respektera naturen hos våra fyrbenta vänner genom att förespråka utfodring “utifrån deras synvinkel”, medveten om den nuvarande miljösituationen och framtidens evolution, något som understryks av grundaren Pier Giovanni Capellino: ‘Det är väldigt troligt att framtidens utfodring kommer att vara vegetarisk (personligen anser jag det vara ofrånkomligt). Men faktum är att dagens katter fortfarande är köttätare och hundar är i första hand köttätare och framförallt har de varit på detta sätt från första början: Almo Nature producerar foder för dem, baserat på nutidens förutsättningar, och försöker ge dem det bättre alternativet’.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed