Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

När du väl förstår hur en vargflock fungerar inifrån framstår tanken om att människan är den enda varelse som är kapabel att leva i en perfekt social struktur som tämligen förmäten. Om vi bortser ifrån associationen till gäng som ordet “flock” ger är verkligheten den att vargflocken är en grupp som förenas för att skydda alla sina medlemmar. Varje varg accepterar sin unika plats i flock, precis som en familjemedlem.

Flockens struktur och ledarskap

En flock vargar består vanligtvis av ett dominant (alfa) par; en individ eller ett par med påföljande betydelse och troliga tronföljare till de nuvarande alfadjuren (betapar); därefter följer mellanrankade individer, som i sin tur följs av de lägst rankade vargarna (omega). Alfaparet leder hela gruppen medan betaparet styr vargarna på mellannivå. De vuxna tar ledning över de övriga mellan- och lågrankade flockmedlemmarna. Medan de två översta nivåerna i rankningen inte brukar variera, förutom vid skador eller dödsfall, så är mellanrankning mer socialt dynamisk. Vargungarna befinner sig utanför det komplexa rankningssystemet tills de blir könsmogna, medan honor alltid spelar andrafiol till hanar i samma rankning.

Som anstår en ledare, den dominanta vargen uppvisar en attityd och inställning som matchar hans status – stolt hållning med huvud och svans högt hållna och upprättstående öron. Alfan åtnjuter även viktiga privilegier som rätten att festa på byten före de andra flockmedlemmarna. Mindre dominanta vargar beter sig undergivet gentemot alfan; slickar ledaren runt nosen, har en lägre kroppshållning och håller sina huvuden, svansar och öron lägre än sina högre rankade flockmedlemmar. Men livet för omegavargen är desto mer utmanande. Deras roll är att agera ‘socialt klister‘, att lätta upp den ombytliga flocken med lekstunder och lugna de andra när konflikter uppstår. Omegan får ofta rollen som syndabock och tvingas regelbundet stå ut med de andra flockmedlemmarnas brist på hänsyn. Det är vanligen också de som får äta sist av alla.

Myten om ensamvargen

Det är ofta konflikter inom rangordningen. Ibland drivs en varg ifrån flocken eller lämnar den på eget initiativ. Den blir en s.k. ensamvarg. Dock ‘r ensam är inte alltid stark, vargar kan jaga på egen hand men de är mycket mer framgångsrika när de jagar tillsammans som ett team eftersom de arbetar tillsammans som en intelligent enhet tills de lägger ner sitt byte. Flocken är också livsviktig för att ge mening med djurens existens. Precis som en familj är vargflocken en social enhet och den brist på socialt sammanhang och struktur som en ensamvarg uthärdar innebär ett ensamt liv som inte är så romantiskt som det ofta beskrivs. Det är en svår, ensam tillvaro och en ständig kamp för överlevnad.

Tanken på vargar som jagar i flock kan förstås upplevas som obehaglig och otäck. Men det är precis detta samarbete – att arbeta tillsammans och drivas av självbevarelsedriften mot ett gemensamt mål –, deras komplicerade samhällsstruktur och användande av kroppsspråket för att förmedla flockens regler som gör att vi kan se deras imponerande intelligens och känslodjup.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.