Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

Success

We have received your request. Please check your email for more details.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Vargar och apor i samarbete?

Djur slutar aldrig att förvåna oss, vår syn på dem förändras hela tiden då de uppvisar beteenden som är helt ‘okarakteristiska’ sett från vår vanliga, stereotypa uppfattning. Vargen, ‘utsett djur’ för Almo Nature och förgrundsgestalt i The Promise av Gabriele Salvatores, sviker inte på detta område. En ny, spännande upptäckt av en osannolik allians mellan varg och apa har gett oss anledning att reflektera över vargens samarbetsvilliga natur. Inte bara med sin egen art i dess imponerande social organisation som utgörs av flocken utan även med andra arter, inklusive människor!

Vargar och babianer: en överraskande allians i Etiopiens högländer

Trots alla fördomar om rovdjurets natur har den etiopiska vargen visat sig vara en utmärkt strateg. Observationer av Vivek Venkataraman, specialist på primater vid Dartmouth College, New Hampshire (USA) och författare av en studie om Guassas högländer i norra och centrala Etiopien, har belyst den okända aspekt. Förvånansvärt nog har rovdjuret etablerat en fredlig samlevnad med gelada-apor – en typ av babianer. Faktum är att de två djurarterna vandrar fredligt blanda varandra och visar inga tecken på attack eller försvar. Till och med babianbebisar förblir oskadade trots närvaro av hunddjuren som liknar rävar, medan vargarna tycks dra större jaktnytta när det det gäller deras huvudsakliga byte, gnagare som ofta dyker upp i närheten av babianer som letar efter föda. Men riktigt hur detta unika utbyte sker är fortfarande ett mysterium. Det är inte tydligt huruvida babianerna tvingar fram gnagarna med sitt rotande efter föda eller om gnagarna luras till att tro att det är säkert att lämna sina hålor på grund av vargarnas förmåga att smälta in bland de fridsamma däggdjuren. Vad som dock är känt är att vargar är signifikant mer framgångsrika i jakten på byten bland babianerna än utanför.

Denna ovanliga pakt för gemensam överlevnad ekar av teorierna kring de tidiga människornas (Homo Sapiens) jaktallians med vargar för tusentals år sedan och ‘kompromissen’ några av arterna gjorde med människan som ledde till deras domesticering.

Kunskapen om vargen: en lång väg, kantad av fördomar

Denna fascinerande upptäckt gör vargens intressanta natur ännu mera komplex, huvudfokuset för Almo Natures ‘aLmore‘ välgörenhetsarbete. De omfattande initiativ ägnat åt simultant beskyddande av rovdjuret och italienska bönder rädda för attacker på deras boskap, är ett uttryck för Almo Natures beslutsamhet att förändra böndernas synsätt på fredlig samexistens med vargen – en svår uppgift att lyckas med särkilt eftersom vargen regelbundet porträtteras negativt och fördomsfullt i pressen. Till exempel rapporterades nyligen en historia i den franska tidninge Le Monde där en 16-årig pojke hittade på att han attackerats av en vargflock. Hans falska anklagelser gav upphov till obefogad upprördhet över säkerheten med vargar i regionen. Faktum är dock att rädsla när det gäller samexistens med vargar borde dämpas av den precision hos studier och statistisk som visar att risken för en vargattack i Europa och Nordamerika är väldigt låg, trots ökad mängd vargar. Utöver det, och framför allt, borde människor vara lugnande av det faktum att människan inte är vargens naturliga bytesdjur så att bli jagad som ett sådant är ett väldigt osannolikt scenario.

Related posts

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed