Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

En kunnig djurägare vet att nyckeln till optimal hälsa hos dess katt är bra näring. Men när de får sin mat – våt, torr eller ekologisk – kan vårt husdjurs respons på maten vara något oförutsägbar. Ny forskning som syftade till att undersöka katters respons på bittra smaker kan kasta visst ljus över varför våra katter kan vara så kräsna med mat.

Studien: jämföra människans och kattens smaksinne

Studien från AFB International och Integral Molecular, som publicerades i tidningen BMC Neuroscience, hade som syfte att utvärdera responsen från två av kattens smakreceptorer, Tas2r38 och Tas2r43, när det gäller bittra sammansättningar. Det enda ‘säkra’ före denna intressanta forskning var det faktum att katter saknar förmågan att känna sötma. På grund av denna kunskap, som framkommit i tidigare forskning, trodde man att domesticerade katter kunde vara ‘offer’ för en överdriven uppfattning av bittra smaker. För att bekräfta detta antagande använde man celler som odlats i laboratoriet och på dessa testade forskarna reaktionerna från receptorerna genom att använda organiska sammansättningar som är som är kända för att vara särskilt sura för de mänskliga smaklökarna: phenylthiokarbamid och 6-n-propylthiouracil, vars molekylära strukturer liknar de som finns i brysselkål och broccoli. Forskarna testade även hur receptorerna svarade på aloin (en substans som finns i ett flertal plantor bland annat aloe-plantan) och denatonium, den bittraste kemiska sammansättningen som finns.

Den sura kombinationen, som skulle golva till och med den mest stoiska av ätare, har hjälpt till att klargöra att kattens Tas2r38 bitterhetsreceptor är mycket mindre känslig för phenylthiokarbamid jämfört med den motsvarande receptorn hos människan, samt att den var helt likgiltig när det gällde bitterheten hos 6-n-propylthiouracil sammansättningen. Precis som hos den mänskliga motsvarigheten blev kattreceptorn Tas2r43 något stimulerad av aloin men var tydligt mer känslig för denatonium än människans receptor. Denna sista slutsats bevisade för forskarna att: katter uppfattar bittra smaker i mycket större utsträckning än vi gör.

Hur gör man foder tilltalande för katter: forskarnas teorier

Tack vare studiens resultat kan vi lättare förstå varför våra katter kan ses som kräsna ätare. Beviset finns nu, katter uppfattar den bittra smaken i mat mycket mer än människor gör vilket innebär att mat som smakar menlöst för oss kan vara en riktigt obehaglig gastronomisk upplevelse för våra kattvänner. Forskningen ger också vetenskapsmän hopp när det gäller tilldelning av medicin – som kan vara ett riktigt problem för katter och deras ägare – och möjligheteb att skapa blandningar som blockerar eller hämmar Tas2r43 receptoren och på så vis gör mediciner och foder mer smakligt för våra katter. Under tiden är det naturliga näringsförslaget av Almo Nature att utfodra en katt med blanddiet som består av både vått och torrt foder som respekterar kattens strikt köttätande natur fortfarande sant.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.