Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Opie: en katt-hjälte för ägare och medier

En katt-hjälte och hans missöde har spritts över hela världen och erövrat detta allvarliga epitet. Anledningen är uppenbar: katten tog en förlupen kula och räddade omedvetet ett barn som fanns i skottlinjen. Men kan detta liknas vid hunden Pepper som räddade en turist från överfall?

Opie: en katt-hjälte i rehabilitering

Opie bor i York (USA). Han är en röd katt adopterad av familjen Sipe. Den lugna tillvaron för huskatten ändrades drastiskt en dag när, kanske mitt i kattens drömmar eller när han kontrollerade sitt revir, en förlupen kula träffade honom när han satt bredvid sin unge ägare som låg och sov. Detta är tillräckligt för att göra honom till en katt-hjälte för barnets mamma, Angelica Sipe, som berättade historien för TV-kanalen Fox 8 News. Uppmärksammad på ljudet av krossat glas i fönstret efter skottet blev hon vittne till följande scen: ‘Jag skyndade mig fram för att titta till min son, men han sov djupt. Sen såg jag min katt på golvet och jag trodde han var död. Den förlupna kulan hade gått genom soffan och träffat Opie i huvudet och kommit ut i armhålan för att till slut hamna på en kudde. Precis bredvid låg min son Daemire’. Trots otäcka skador överlevde katten, med stygn i huvudet och ett rör för dränering, tack vare tacksamheten från ägaren som vägrade låta avliva Opie hellre än att ge honom dyr veterinärvård: ‘Jag ville behålla honom. Han är min sons lilla hjälte, så jag måste ha honom kvar’.

Katter och deras extraordinära utmaningar

Och om det som hände Opie – ett missöde snarare än en riktig räddning – inte är en vanlig händelse, kan många kattälskare berätta om deras små katters bedrifter. Katterna som, ofta i mycket större utsträckning än andra djur, är föremål för en mängd olika fördomar som opportunistiskt beteende och totalt oberoende av sina ägare. Den diskreta närvaron, roliga anekdoter om deras passion för kartonger eller otroliga gömställen gör dem kanske inte precis till hjältar men däremot till oersättliga livskamrater. Kan du berätta om fantastiska egenskaper hos din katt-hjälte?

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.