Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

När katter slickar: vad betyder det?

Bilder som visar hundar som slickar sina ägare och artfränder är en klassisk illustration av hur ett liv med hundar ser ut. Men vad betyder det när katter slickar? Det glädjefyllda och ofta upphetsade dreglandet av hundar är väldigt annorlunda jämfört med de diskreta gesterna från katten, något som ökar vår nyfikenhet över betydelsen. Dr Maria Grazia Calore, veterinärkirurg och expert på sällskapsdjurs beteende, avslöjar några intressanta fakta om saken.

Slicka sig själv: egenvård eller stress? 

Ett kattdjurs tvättmetod att använda sin tunga kallas putsning (grooming). Att en katt slickar sig själv flera gånger om dagen för att bibehålla en ren, glänsande päls och förhindra tovor är helt normalt men det är viktigt att vara uppmärksam på hur ofta det sker. Om vår katt slickar sig själv oupphörligt kan det finnas en bakomliggande fysisk orsak eller oro. Faktum är att, precis som människor biter på naglarna eller leker med sitt hår, kan katter som ägnar sig åt överdriven putsning försöka kompensera för att de mår dåligt genom att upprepa denna lugnande rörelse.

Ytan på kattens tunga är sträv som en liten taggig finkam: så den kan inte bara dra ut päls utan även orsaka sår på huden. Ser du tecken på överdriven putsning bör du identifiera orsaken och sedan ta bort de faktorer som kan orsaka oro (till exempel en miljö som inte är tillräckligt stimulerande, en olycklig samvaro med en person eller annat husdjur eller förändringar i hens normala rutiner) innan katten överdriver sin putsning så pass att hen tappar päls.

Slicka andra: vänskap eller mer 

En katt putsar sig själv men den kan även putsa andra katter, så kallad social putsning (allogrooming). Detta beteende börjar från första levnadsdagen: en kattmamma tvättar sina kattungars genitalområde för att stimulera en naturlig reflex att kissa och bajsa.

Gemensamt slickande hos katter är en stark signal på vänskap och syns vanligtvis i samband med avslappnad kroppshållning och spinnande och det kan även vara en försoningsgest efter ett mindre bråk.

Men vad vill en katt berätta när den slickar oss? Akten att slicka vårt hår eller områdena kring vår mun är ett socialt beteende: katten tar hand om oss och ser oss som en vän.

Slickande nära armhålorna, fotsulorna eller handflatorna har en annan betydelse: katten ‘känner av’ våra feromon-meddelanden. Vid dessa tillfällen är det inte ovanligt att katten uppvisar en visst beteende som kallas flehmen: det är när katten tycks stirra med öppen mun och uppdragna läppar. Men egentligen andas katten in en doft genom små rörelser med tungan, trycker luften fylld med kemiska budskap över vomeronasalorganet som tyder dessa budskap och hjälper vår vän att förstå vårt sinnestillstånd.

Denna förmåga att ‘läsa’ feromonsignaler i naturen är inte ovanlig.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!