Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Maremmano abruzzese till pingviners försvar: projektet i Australien

Maremmano abruzzese, allierade med hjordar och herdar men även med pingviner. De vackra hundarna, huvudpersonerna i många projekt för att skydda vargen som Almo Nature startat som en del av företagets aLmore initiativ, har fått erkännande i Australien för sina fantastiska vaktegenskaper. Styrkan hos denna hund förblir densamma – förmågan att skrämma bort rovdjur från byten som av sin natur är svaga – men sammanhangen de arbetar i är väldigt annorlunda jämfört med deras arbete på den italienska landsbygden.

Allan ‘Swampy’ Marshs snilleblixt 

Under mer än åtta år har projektet Middle Island Maremma Project, skapat av Allan ‘Swampy’ Marsh, uppfödare och ägare till Oddball, en Maremmano abruzzese, visat sig vara ovärderligt för att skrämma bort rovdjur från öns pingviner. Marsh, en kycklinguppfödare, som framgångsrikt hade använt rasen för att skydda sin flock fick en snilleblixt om hur man kunde lösa problemet med den akut utrotningshotade dvärgpingvinen (Fairy penguin), en viktig del av den biologiska mångfalden på Middle Island: han föreslog ett användande av Maremmano abruzzese för att skrämma bort rödrävar. Tack vare denna inspirerande idé, som snabbt fick bifall av stadsfullmäktige i Warnamboll, landade snart systrarna Eudy och Tula, utmärkta exempel på Maremmano abruzzese, på ön.

Eudy och Tula, pionjärer i ett innovativt projekt 

De två särskilt tränade Maremmano abruzzese hundarna har helt ändrat förutsättningarna för kolonin av dvärgpingviner: från att ha varit ett blygsamt antal om fyra har de ökat anmärkningsvärt till 150 fåglar. En viktig milstolpe har uppnåtts för de två hundarna som nu, vid åtta års ålder, ska gå i pension. Deras stora framgång har lagt grunden för andra unga Maremmano abruzzese hundar att följa i deras fotspår som skyddare av flocken. Detta är ännu ett exempel bland många fall av lyckosam samlevnad och samarbete mellan människa och djur.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.