Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Människa och hundar: var skedde domesticeringen?

Människa och hund började bygga sin speciella relation redan för många tusen år sen genom den gradvisa domesticeringen av vargar.  Från en initialt sporadisk kontakt mellan människor och hunddjur utvecklades relationen till ett ordentligt samarbete för gemensam överlevnad. Ett fascinerande pussel som har saknat några nyckelbitar rörande var domesticeringen först skedde har varit fokuset i ny forskning.

Detta ‘möte’ mellan människa och hund: var skedde det?

För att slutgiltigt fastställa platsen där den avgörande domesticeringen av hunden först skedde utförde forskare på Cornell University i Ithaca, New York, en studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Forskningsobjekten var så kallade by-hundar, vildhundar som genom århundradena hade parat sig utan begränsningar. De undersökte särskilt genetiska prover från 549 hundar från 38 länder och DNA-prover från 4676 renrasiga hundar från 161 raser, där de även tittade på kromosomerna som djuren ärvt från båda föräldrarna för mer precision. Med 185805 genetiska markörer tillgängliga rekonstruerade forskarna vägen som den domesticerade hunden tagit över världen och kom till slutsatsen att vänskapen förmodligen först uppstod i ett område nära Nepal och Mongoliet i Centralasien. Forskningen visade sen att därifrån spred sig domesticeringen till Indien samt sydvästra och östra Asien. Ett intressant resultat eftersom teorierna som framkommit i tidigare studier positionerade detta möte i Europa och södra Kina.

Varg och människa, en uråldig relation

Var än denna månghundraåriga relation uppstod får vi inte glömma att den initiala kontakten togs mellan människa och varg. Den sistnämnda närmade sig människan för att etablera ett gemensamt jaktsamarbete – ett quid pro quo: hunddjuren spårade och jagade bytet medan människorna höll farliga köttätare borta. Kan man här tala om opportunism? För att använda sig av biologers språk så är detta kommensalism, en sorts symbios mellan två arter där den ena arten drar fördel av förhållandet medan den andra inte lider skada. Ett samarbete som, även om det är långt ifrån nutidens människa-hund relation, återigen lär oss att även om det finns tydliga skillnader mellan hund och varg har båda arterna beundransvärda egenskaper.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.