Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Hemligheten bakom katt-människa kommunikationen

Table of Contents

Uttrycket ‘ögonen talar sitt tydliga språk’ är något man ofta förknippar med mänskligt beteende, men det här uttrycket stämmer också in på våra älskade katter. Stick i stäv med den stereotypa föreställningen att katter mestadels är oberoende och reserverade varelser visar en ny studie på annat. Nämligen att katter kan ta beteendeintryck av sina ‘människoföräldrar’, precis som barn och hundar söker trygghet hos sina föräldrar och ägare när de ställs inför obekanta saker och situationer. Denna förmåga att analysera och reagera på känslouttryck, som ansiktsuttryck och tonläge hos en väl känd person, kallas ‘social referensiering‘.

Trots att det funnits ett flertal studier som visar att små barn och hundar uppvisar social referensiering, har det inte funnits särskilt mycket forskning på detta när det gäller kattens psyke. Mot denna bakgrund påbörjade forskare från Milanos universitet en studie för att se om även katter hade denna människoliknande förmåga. 24 katter och deras ägare rekryterades för att delta i studien.

Experimentet

Varje katt och dess mänskliga följeslagare fick gå in i ett rum som innehöll ett potentiellt farligt objekt som katterna inte hade stött på tidigare. I det här fallet var det en elektrisk fläkt med gröna plastband fastsatta. I ena änden av rummet doldes en videokamera bakom en skärm. Skärmen utgjorde även ett hinder för katterna (samtidigt som de kunde se bakom den). Hindret markerade även den enda utgången ut ur rummet.

Faser

I experimentets första fas var ägarna tillsagda att behålla ett neutralt uttryck, för att på så sätt uppmuntra kattens naturliga instinkt att utforska rummet.

I den andra fasen av experimentet delade forskarna upp försöksdeltagarna upp i två grupper. De instruerade den första gruppen kattägare att bete sig positivt gentemot fläkten genom att använda ett glatt tonläge och ett lugnt ansiktsuttryck. Den andra gruppen blev tillsagda att reagera negativt på fläkten genom att visa tecken på otålighet och rastlöshet med sitt tonläge och ansiktsuttryck.

Resultaten

Forskarna observerade under den första ‘neutrala’ fasen av experimentet att fler än tre fjärdedelar (79 %) av katterna tittade fram och tillbaka mellan fläkten och ägaren. Något som tycktes stödja det faktum att katter sökte gillande eller uppmuntran från sina ägare och därmed använde sig av social referensiering. (Dessa siffror var också snarlika de resultat som framkom när hundar tidigare testats under liknande förhållanden).

Men det var reaktionen hos katterna i den negativa gruppen som var särskilt tydlig: betingade av obehaget ägarna uppvisade tenderade katterna att dela sitt fokus mellan fläkten och skärmen och visade sin irritation och önskan om ta sig ut ur rummet. Detta visade tydligt att katter ändrade sitt beteende som svar på sina ägares känslomässiga budskap.

Om detta sa Dr. Isabella Merola, en av veterinärerna som var inblandad i studien: Även om mer forskning krävs för att studera hur katter reagerar på vår röst, vårt kroppsspråk och våra ansiktsuttryck är det tydligt att de reagerar mer på människors känslor än vi förväntar oss.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.