Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Ofta på humör för att kela, alltid där för att påminna dig om att det är matdags, emellanåt vaktpatrull för att skydda ditt hem från ‘obehöriga inkräktare’, den vanliga huskatten anses vara ett perfekt husdjur. Ändå uppvisar det mest oskyldiga av kattdjur, som levt med människan i många tusen år, fortfarande de karaktärsegenskaper som utmärkte dem i otämjt tillstånd förr: sin vilda natur.

En nyckelaspekt när det gäller kattens utveckling, från vild till domesticerad, har uppmärksammats i ny forskning kring kattens DNA av forskare på Washington University School of Medicine i St. Louis.

Människans inflytande på kattens evolution

För att förstå i vilken utsträckning dess närhet till människan har påverkat kattens natur har forskare jämfört genomen hos sju raser domesticerade katter och två arter vildkatter. De specifika delarna av genomen som arrangerades och analyserades i jämförelsen var de som hänger samman med beteendeegenskaper som hör ihop med utvecklingen av tamhet, såsom minne, belönings- och rädslebeteende (d.v.s. att styra kattens naturliga slåss eller fly-beteende när den ställs inför obekanta situationer eller människor och därigenom tämja kattens vilda natur).

Enligt genetikern Wes Warren, medförfattare till studien som publicerades i Proceedings of the National Academy of Science, har egenskaperna hos Felis silvestris catus (tamkatten) ändrats under de 9000 år som den har levt med människan. Professor Warren förklarar: “Troligen välkomnade människor katter eftersom de höll gnagarna, som åt upp sädesskördarna, under kontroll. Vår hypotes är att människorna gav katterna mat som belöning för att de skulle stanna kvar.”

Denna kompromiss mellan människa och katt tycks ha markerat början på en riktig evolutionär förändring för dessa fascinerande varelser vilket resulterat i en märkbar förändring i deras DNA.

Kattens envist vilda natur

Men trots den genetiska förändringen som kom ifrån mänsklig domesticering har tamkatten förblivit tillräckligt vild till sin natur för att fortfarande anses som semi-domesticerad. Forskarna gör följande antagande: “Vi tror att vi nått fram till det första preliminära beviset som talar för att tamkatten egentligen inte är så vitt skild från vildkattspopulationen“, tillägger professor Warren. Med detta forskningsresultat i åtanke behöver vi vara uppmärksamma på våra katters natur, för i dem finns slumrande delar av en natur lika mystisk som vild.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.