Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Även katten är stressad! Faktorer som arbetslöshet, kärleksbekymmer eller ekonomiska problem stressar inte katten som människan utan det är främst miljörelaterade orsaker som påverkar den domesticerade katten. Ämnet som redan är välkänt av både veterinärer, beteendeexperter och andra har nyligen genomgått en ny studie på the Autonomous University of Barcelona.

Hur känner man igen stress hos katter

Men vad exakt är kattens stress? En tydlig definition kommer från Dr. Maria Grazia Calore, veterinär och expert på beteende: “Termen stress betyder exponering för obehagliga omständigheter med negativa konsekvenser, det är vanligtvis en upplevelse med begränsad varaktighet. Begreppet djurskydd är däremot mer omfattande eftersom det tar hänsyn till alla de behov som är typiska för en viss art och tar vanligen hänsyn till beteenden som djuret uppvisar”.

Vi har redan pratat om potentiella stressfaktorer för katten såsom flytta, en bilresa för att åka på semester, ankomsten av en ny familjemedlem.

För att känna igen tecknen på stress behöver vi hitta beteendeförändringar hos våra katter som kan relatera till en mängd olika orsaker. Bland dessa finns till exempel, benägenhet till isolering, brist på nyfikenhet, tendens att uträtta sina behov utanför kattlådan, aggressivitet, rädsla för beröring, äter för mycket eller för lite, överdriven eller brist på personlig hygien. Som doktor Calore säger, “Den normala reaktionen på stress består av tre beteenden: jag blir orörlig, jag slåss, jag flyr. Så om vi ser dessa reaktioner hos vår katt behöver vi förstå vad hens problem är”.

Revir, spel och interaktion: lösningarna för att minska stressen

När vi förstår orsaken till stress hos din katt behöver vi arbeta ordentligt för att tillgodose hens behov.

Lägg särskilt märke till:

Miljön: katter behöver ha sina egna platser där de kan isolera sig och vara ifred, leka och om möjligt en korrekt placering av kattlådan. Uppmärksamma två viktiga delar som hör till kattens revir som klösande och feromoner: vi behöver ge henom ett kattklösträd och undvika att använda starka rengöringsmedel.

Interaktioner med människor: vi bör undvika att tvångshålla henom, lär barn respektera att katten vilar. Vi bör stimulera henom genom att involvera henom, enligt hens rytm, i våra aktiviteter och undvika att ‘försumma’ henom om vi välkomnar en bebis i hemmet.

Slutligen, generellt bör vi alltid använda oss av ett mjukt tillvägagångssätt när det gäller alla handlingar som kan vara obehagliga för vår katt: aldrig ett hårdhänt tillvägagångssätt utan belöningar när hen är lugn.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.