Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

Success

We have received your request. Please check your email for more details.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

“Musik, känner jag, måste vara känslomässig först och intellektuell sedan”: Maurice Ravel lyckas med sin mening kärnfullt identifiera de egenskaper som melodier berör i människans själ. Musiken är bakgrunden till såväl ordinära som extraordinära ögonblick och hjälper till att rama in minnen. Glädje, melankoli och frid är bara några känslor som den kan väcka, men hur är det med våra kattvänner när de lyssnar till musik? En färsk forskningsstudie från Lissabons universitet besvarade delvis denna fråga.

Är den terapeutiska kraften hos musik giltig för katter?

Musiken tycks ha en terapeutisk kraft också. Den har många fördelar för människor, särskilt för patienter som genomgår operationer, och kan lindra smärta och stress efter dessa upplevelser. Detta antagande gäller även för katter, visar resultaten från studien publicerade i Journal of Feline Medicine and Surgery. Framförallt tycks klassisk musik hjälpa våra kattvänner som genomgår komplicerade operationer under narkos.

Experimentet

Forskningsteamet kom fram till detta resultat när de undersökte 12 honkatter som skulle genomgå en operation för att kastreras, genom att registrera deras andningsfrekvens och pupillutvidgning under olika nivåer av narkos.

Några av dem hade hörlurar och efter 2 minuters tystnad lyssnade de på 3 olika musikstycken. Det var varierande genrer: klassik musik med Adagio for Strings (Op. 11) av Samuel Barber, popmusik med Torn av Natalie Imbruglia och rockmusik med Thunderstruck av AC/DC.

Under detta musikaliska experiment var kattpatienterna mycket mer avslappnade vid stycket med klassisk musik, mindre vid popmusik och nästan inte alls vid hårdrockmusik.

Så att lyssna till vissa musikgenrer i operationssalen kan bidra till ett minskat behov av mängden narkosmedel och på det viset minska risken för bieffekter.

Miguel Carreira, huvudförfattaren till denna studie, stärker tesen om ‘terapeutisk musik” när han pratar om sin professionella erfarenhet: “I operationssalarna på de fakulteter där jag undervisar och på de privata veterinärkliniker där jag arbetar är alltid bakgrundsmusik närvarande eftersom det ger teamet, husdjuren och deras ägare en känsla av välbefinnande”.

Related posts

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed