Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Katter och gömställen: när det är lek och när det är stress

Table of Contents

Katter och gömställen som är onåbara, perfekta platser att maskera sig på eller lägga sig i på katters vis: vi har hittat 10 möjliga ställen där katter gömmer sig men vet vi anledningen till varför de gör det? Dr Maria Grazia Calore, veterinärkirurg och expert på husdjursbeteende, förklarade för oss varför våra vänner katterna besitter denna egenskap som gett dem ett rykte om att vara magiska och mystiska djur.

Varför gömmer sig katten?

Katter har nära på ett fysiskt behov av att gömma sig och isolera sig från omvärlden för att koppla av och kontrollera sitt revir. Platsen som en katt väljer är vanligtvis högt belägen, säker, svår att nå och företrädesvis med en bra överblick över inomhus- eller utomhusmiljön: ett sorts slott placerat på ett berg.

Trots att katten är ett rovdjur, har hen inte storlek nog för att undvika att vara ett byte själv: av den anledningen behöver hen känna sig trygg vid vila och väljer därför platser som är svåra att nå.

Katter och säkra gömställen? Genom att se till att bra sådana ställen finns i hemmet kan ägaren skapa en lugnare och bättre miljö för sin katt.

När bör vi oroa oss?

Om en katt gömmer sig när hen ska sova men också tillbringar tid med andra, leker, utforskar, markerar saker och människor, kan vi vara lugna. Om hen däremot håller sig gömd under längre perioder, går ut endast när ingen är hemma, uppvisar annat beteende som signalerar oro (som att uträtta sina behov utanför kattlådan eller inte bry sig om sin personliga hygien), när katter och gömställen blir viktigare än lek och social samvaro då ska vi vara uppmärksamma. Det kan bero på ett fysiskt problem såsom smärta orsakad av artrit, om vår katt är gammal, eller ett problem med oro som manar vår katt att omvandla storleken på sin boendemiljö för att hitta tillbaka till trygga omständigheter. I båda fallen bör vi söka hjälp hos en veterinär med kunskap om beteendeterapi.

Bäst att inte leka kurragömma med katten

Det är bäst att inte testa vår katt genom att uppmuntra denna lek: vi kan på det sättet kommunicera att vi är ett potentiellt byte och locka till bett och klösande även när vi inte leker. Tvärtom kan även plötsliga bakhåll skrämma vår katt och påverka katt-ägare relationen negativt. Kroppskommunikationen säger i det fallet allt – förstorade pupiller, öron tätt intill huvudet, en svans som rör sig ryckigt, rest päls -, katten uppskattar inte situationen.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.