Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

Success

We have received your request. Please check your email for more details.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Kattens svans och dess rörelser: hur du tyder dess signaler

Table of Contents

Mjuk och inlindande, ofta svängande och kapabel till hypnotiskt rytmiska rörelser, svansen är det yttersta tecknet på skönhet, rörelse och uttryck för katten. Svansen är långt ifrån enbart dekorativ, den hjälper katten att hålla balansen när den hoppar och den tjänar även som ett verktyg som kommunicerar humör och avsikt.

Det är förstås inte helt självklart för människan, som inte har kattens naturliga kognitiva verktyg för ändamålet, vad svansens budskap alltid är. Därför tänkte vi att det kunde vara nyttigt att förklara budskapet i kattens vanligaste svansrörelser lite mer ingående. Med hjälp av Dr Maria Grazia Calore, veterinär och expert på husdjursbeteende har vi sammanställt följande:

Svans “frågetecken”

Vi behöver inte bekymra oss när katten håller svansen högt, antingen vertikal eller i en kurva med tippen som ett frågetecken. Denna höga hållning indikerar att katten ger oss ett varmt välkomnande och uttrycker glädje över att se oss igen.

Hög svans som “vibrerar”

Också grönt ljus: katten är vänlig och glad över att träffa oss. En varning dock, katter som revirmarkerar med urin använder också samma ställning.

Svans tätt intill kroppen

Har du sett statyetter som avbildar fridfulla katter som sitter med sina svansar tätt intill kropparna? När en levande katt gör så visar det på att den känner sig tillfreds och bekväm.

Svans instoppad under kroppen

Denna placering bör göra oss uppmärksamma: katten är rädd eller känner sig obekväm. Det är ofta en signal som hänger ihop med att katten intar en hukande ställning med öronen bakåt och förstorade pupiller.

Stor svans

Om din katts svans ser ut som en taggig toalettborste är den väldigt rädd. Att göra sig större är en självförsvarsmekanism som katten tar till för att försöka se mer imponerande och hotfull ut. Den reser borst över ryggen för att göra ett ännu större intryck. Hur svansen hålls kan variera men ställningen sänder samma budskap oavsett om svansen hålls nedanför ryggen, om den är krökt med tippen nedåt (den kallas då ‘Halloween katt’) eller om den hålls högt.

Krökt svans med tippen ner

Vänta dig ett katt-trick om du ser en krökt svans med tippen ner; katten förmodligen planerar en attack. Men det kan även vara ett tecken på rädsla (som beskrivs ovan).

Svans svängande från sida till sida (hela svansen eller enbart svanstippen)

Kanske den mest associationsrika av alla svansrörelser; när svansen sveper från sida till sida tyder det på rastlöshet, en inre konflikt eller osäkerhet på situationen. Det händer när katten har ont, är fysiskt obekväm eller när den ser ett byte utanför fönstret.

Vid sidan av alla de betydelser svansrörelserna har behöver människan även vara uppmärksam på de andra sätt katter kommunicerar, som läten, kroppsställningar, öron- och ögonrörelser, för att få en bättre bild av hur katten mår. Detta gäller särskilt för svanslösa raser, som Manx, Japanese bobtail, och Cymric. Som tur är behöver inte dessa raskatter slåss för sin överlevnad. I motsats till vilda kattdjur som en gepard, som skulle vara förlorad utan sin svans. Geparder använder sina svansar som roder för att kunna svänga fort i farten när de jagar och utan detta livsviktiga verktyg skulle de ha svårt att överleva i naturen.

Related posts

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed