Husdjur och ägare: 5 nyckelfaktorer i deras relation

Table of Contents

Husdjur och ägare är involverade i en relation som är väldigt annorlunda från de som etableras mellan människor. Dr. Maria Grazia Calore, veterinär och beteendeexpert, identifierade 5 nyckelelement för detta band, användbart inte enbart för att förstå hundars och katters natur utan även för att kunna interagera med för största möjliga utbyte.

  1. Elektiv affinitet

Husdjur “uppfattar” oss på ett annat sätt, de fångar upp vår “hemliga” information från feromoner som utsöndras av huden. Tack vare dessa kemiska budskap förstår våra fyrbenta vänner om de kan komma nära eller om det är bättre att hålla ett avstånd.

  1. Social referens eller jämbördig?

Efter ankomsten i familjen kommer en hund spontant att försöka påbörja en social relation med alla delar av “familjeflocken” genom att skapa olika typer av relationer med individerna utifrån deras funktionella “roll” som de har i hundens ögon.

För katten däremot kommer mötet med människan resultera i en relation liknande vänskap: hen kommer att se oss som jämbördiga på alla sätt.

  1. Inte bara mat

Det är fel att tro att katter och hundar skapar nära relationer enbart med de som ger dem mat.

Faktum är att för hunden är det lika viktigt med social förstärkning: tillfredsställelsen i att göra något med ägaren för ett gemensamt mål, ett ömsint “bravo!” är ibland bättre en tusen godbitar!

Även för katten representerar vi mycket mer än en torrfoderautomat. Hen anser oss ofta så oskickliga när det gäller jakt efter mat att hen hedrar oss med byten för att lära oss hur det görs!

  1. The importance of being Earnest

Vi måste vara försiktiga, precis som den citerade novellen, med missförstånd. Till exempel, när vi ber hunden komma fram får vi inte ta en position som kan skrämma – böjd framåt – eller använda ett argt eller för högt tonläge. Både hållning och röst kommunicerar fara medan orden ber henom att närma sig faran!

Om vi i närvaron av en katt rör oss för snabbt eller om vi gömmer händer eller fötter under filten, kan de associera oss med ett byte. Så att reagera med en tillrättavisning för ett normalt rovdjursbeteende kan riskera att underminera vår vänskap.

  1. Vikten av…

Respekt, förståelse, önskan om kommunikation. Här är de tre faktorer som, tillsammans med tillgivenhet, säkrar att relationen med våra fyrbenta vänner fungerar.

– Respekt innebär att tillfredsställa de beteendebehov som deras art har: vi bör låta våra hundar socialisera, låta dem utforska omgivningen, nosa och markera området. Tvinga inte på katten samvaro med andra djur, se till att det finns områden för lek och avkoppling.

– Förståelse innebär att förstå att djur har känslor, ibland humör som liknar våra, ibland typiska för deras art.

– Önskan om kommunikation betyder att vi bör anstränga oss för att förstå deras språk, hålla oss informerade, läsa böcker om, stanna för att observera utan fördomar. Och vi bör anpassa vårt språk till den andra och inte låta det stanna vid orden, utan låta dessa ackompanjeras av gester och konsekventa, tydliga kroppshållningar.

Related posts

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed