Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

Success

We have received your request. Please check your email for more details.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Hundar och vargar i jämförelse: gjorde domesticering hundar mindre intelligenta?

Domesticeringen av varg gav oss hunden, människans bästa vän som integrerade sig själv perfekt i huslivet. Men hur påverkade det hundens natur, mer influerad av människan jämfört med hens vilda släkting? En nylig studie publicerad av Royal Society tycks bara delvis besvara denna komplexa fråga.

Experimentet på intelligens hos varg och hund

Monique Udell, forskare vid Oregon University, fokuserade på intelligensen hos de fyrbenta genom att skapa ett test för 10 domesticerade hundar, 10 vargar och 10 hundar från ett hundhem. De trettio utvalda var tvungna att skärpa sina sinnen för att nå fram till en mat-belöning: för att klara testet behövde en låda öppnas för att komma åt godsaken inuti. Vargarna visade ett enastående resultat – 8 av 10 implementerade det som krävdes för att lösa problemet och öppnade lådan – denna framgång var i påtaglig kontrast med de mediokra prestationerna hos hundarna: endast 1 av de 20 hundarna som testades klarade av uppgiften, samtidigt som den sökte hjälp, bekräftelse och kommando från ägaren.

Hund och varg: intelligenta på olika sätt

Denna unika studie ger ännu mer bevis på den påverkan som den mänskliga flockledaren har över den domesticerade hunden, som har utvecklat en påtaglig social intelligens för att kunna interagera framgångsrikt med sin ägare. Skillnaden med vargen när det gäller intelligens och förmåga till problemlösning är stor: rovdjuret tenderar att bara lita till sig själv, precis som hen gjort under tusentals år i naturen, både när det gäller jakt och i styrandet av dynamiken i flocken.

Men att därmed dra slutsatsen att den domesticerade hunden är ‘mindre intelligent’ än hens vilda ‘kusin’ på grund av den långa processen av domesticering är att förenkla och förytliga. Enligt forskaren bakom detta experiment behöver inte bara frågan undersökas ytterligare utan varje hund, precis som varje varg, representerar ett enskilt fall när det gäller inställning och mottaglighet.

Related posts

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed