Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Precis som katter, och förstås som människor, använder sig hundar av kroppsspråk för att uttrycka sina känslor eller be om samspel. När hundar darrar, till exempel, uttrycker det specifika känslor, såväl positiva som negativa: veterinären Maria Grazia Calore, expert på beteende, hjälper oss att förstå vad våra fyrbenta vänner vill säga och hur vi bör bete oss i dessa fall.

Hundens hållning och rörelser: nödvändig preliminär information

Om vi vill särskilja de olika betydelserna i hundens språk får vi inte glömma att observera hållning – kroppens placering – och särskilt lägga märke till öron, ben och svans. Rörelser – hundens rörelser inom ett begränsat utrymme – identifierar sättet den närmar sig: den kan uppvisa självsäkerhet, ett trotsigt beteende eller ett indirekt sådant genom att gå i en halvcirkelbana som signalerar lugn.

Hundar och darrningar: vilket humör och vilka attityder ska man ha?

Rädsla, obehag, upphetsning eller glädje: hundars darrningar kan indikera dessa känslor. Hur ska vi förstå vad vår fyrbenta vän känner?

Under hundens socialisering, särskilt mellan tredje och femte levnadsveckan, skapar varje valp sin egen “uppsättning för ordning” där hen placerar all normal stimuli som inte orsakar oro. Detta faktum behöver man ta hänsyn till när det är dags för adoption: om vi bor i staden är det bäst att ta en valp som har levt i en miljö som är snarlik för att begränsa ny stimuli som potentiellt kan orsaka rädsla. I det fall darrning är orsakad av obehag ska vi inte lyfta upp hunden för att trösta eller banna henom. Tvärtemot ska vi guida henom till orsaken och visa att vi i första hand har en positiv eller nyfiken inställning: hunden kommer att härma oss och undersöka det mystiska objektet med mindre rädsla!

Om vår hund istället är glad att se oss följs darrningen av glada svansviftningar, snurrande runt oss, skutt och skall för att fånga vår uppmärksamhet: i det fallet är kelande och andra gottgöranden välkomna!

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.