Hundar avvisar människor som är respektlösa mot deras ägare

En hunds uttrycksfulla beteende förbryllar oss kanske inte på samma sätt som den gåtfulla kattens, men trots det roar de oss dagligen med sitt engagerande sätt. De är fullständigt lojala, villiga att offra vad som helst för sin ägare och, tydligen, avvisar de till och med dem som beter sig illa mot oss. Detta okända drag hos hunden synliggjordes i samband med en forskningsstudie som genomförts av ett team lett av Kazuo Fujita, en professor i komparativ kognition vid Kyotos universitet i Japan. 

Experimentet: hjälpen från en främling

För experimentet testade forskarna reaktionen hos 54 hundar som delats in i tre grupper om 18. Hundarna fick i uppgift att titta på ett märkligt rollspel där deras respektive ägare hade svårt att öppna en låda; ibland bad de om hjälp, ibland inte. I alla tre grupperna satt hundens ägare mitt emellan två människor som hunden inte hade träffat förut och försökte öppna en låda; i alla fallen förblev en av främlingarna neutral (tittade ner i golvet under interaktionen).

I den första gruppen försökte hundens ägare utan framgång öppna lådan; efter 8-10 sekunder bad de den icke-neutrala person om hjälp. Skådespelaren hjälpte ägaren genom att hålla i behållaren medan hundens ägare lyckades öppna lådan; skådespelaren tog upp saken i lådan och visade den för hunden. I den andra gruppen agerade hundens ägare på precis samma sätt, men när hen bad den icke-neutrala skådespelaren om hjälp vägrade denne ägaren genom att avvisande vända sig bort. I den tredje gruppen försökte ägaren återigen öppna lådan under 8-10 sekunder med slutade sen att försöka under ett par sekunder samtidigt som den icke-neutrala skådespelaren vände sig bort – vid detta tillfälle hade dock inte ägaren bett om hjälp och vägrades därmed inte assistans. Efter genomförandet av denna process försökte främlingarna erbjuda hundarna mat och ådrog sig varierande reaktioner från de fyrbenta.

Resultatet: hunden är verkligen människans bästa vän

Överraskande nog avvisade hundarna bokstavligen erbjudandet om mat från skådespelarna som uttryckligen behandlat deras ägare illa genom att vägra hjälpa dem att öppna lådan: erbjudandet av en tilltalande godbit skulle inte övervinna den fyrbentas fasta övertygelse om att den personen hade varit respektlös gentemot hens ägare. Professor Fujita förklarade studiens upptäckter: “För första gången upptäckte vi att hundar gör sociala och känslomässiga utvärderingar av människor oavsett deras direkta intresse. Denna förmåga är en av nyckelfaktorerna för att bygga ett samhälle med högt utvecklad samarbetsvilja, och denna studie visar att hundar delar denna förmåga med människor.” Denna nya forskning är ytterligare bevis på den djupgående harmonin som finns i hund-människa relationen. Något som, tillsammans med den extraordinära rollen som flockledare som hundar anförtror till oss, är väldigt annorlunda jämfört med bandet mellan katt och människa.

Related posts

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed