Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

Success

We have received your request. Please check your email for more details.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Hund tagen från en hemlös man i Frankrike: en historia som får dig att tänka

Historien om en hund som stjäls från en hemlös man i Paris av djurrättsaktivister från organisationen Cause Animale Nord har spridit sig över världen. En förbipasserande, Nghi Le Duc, filmade de dramatiska ögonblicken i ‘kidnappningen’. Bilderna har chockat många och väckt frågor kring sociala nätverk och auktoritativa nyhetstidningar. Inte bara organisationens initiativ har ifrågasatts ur juridisk synvinkel utan även samvaron mellan hemlösa människor och deras husdjur.

Videon, reaktionerna, namninsamlingen: historien sammanfattad

Efter publiceringen av videon uttryckte organisationen sin officiella ståndpunkt genom ordföranden Anthony Blanchard som skrev följande på Cause Animale Nords officiella Facebooksida: “Vi vet hur viktig samvaron med djur är för de som lever på gatan, det är den enda kontakten med samhället de har kvar. Vi hjälper till, men vi kan inte acceptera exploatering och övergrepp på djur för kommersiella ändamål.” Och det faktum att den hemlösa mannen hade romskt ursprung väckte också fördomar under en väldigt svår period avseende immigration och säkerhet.

Men knuffarna av och skriken från den hemlösa mannen och hans valp har uppmärksammats av människor över hela internet och många i Frankrike har agerat genom att skriva under en namninsamling som har fått över 240,000 underskrifter. Namninsamlingen kräver en undersökning för att fastställa om organisationens agerande är lagligt och kasta ljus över dess anklagelser om misshandel av hunden.

Lyckligt slut på en komplex historia

Kanske har denna uppståndelse och eventuella juridiska återverkningar säkrat att valpen, när hans hälsotillstånd intygats, lämnades tillbaka till sin ägare som The Dodo.com skrev den 5:e oktober. Förhoppningen är att mannen och hunden kan dela ett fridfullt liv tillsammans, som alla de miljoner mer eller mindre bekväma hem som delas av människor och deras adopterade husdjur. Den andra sidan av problemet kan dock inte ignoreras: djur som exploateras av hemlösa individer existerar, något som nyheterna påminner oss om emellanåt.

Vad kan vi göra åt detta? Relationen hund-ägare är oberoende av socioekonomisk status och etnicitet och när den väl uppstått så innebär den, särskilt för djuret, ett okränkbart band; eventuell misshandel behöver istället kämpas emot och utrönas med metoder som är fria från fördomar.

Och du, vad tycker du om denna känsliga sak?

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed