Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

Success

We have received your request. Please check your email for more details.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

De lyfter sina luddiga öron och uppfattar ljud precis som vi. Hundar, så lika oss. Inte i kroppsrörelser, ögonuttryck eller i sitt skällande men i hur de uppfattar ljud. Några av våra fyrbenta vänner deltog som försökshundar i en undersökning på Eötvös Loránd-universitetet i Budapest, Ungern. Undersökningen visade på nya och spännande rön kring våra mest lojala husdjur. Inte bara genom ultraljud utan även genom delar av hjärnan som bearbetar enbart ljud och känslor precis som hos oss människor. Låt oss ta reda på hur experterna kom fram till detta resultat.

Experimentet

22 människor och 11 hundar jämfördes när de lyssnade till 200 ljudinspelningar: det är grunden för experimentet där de fyrfotingarna naturligtvis visar framtassarna. Sex golden retrievers och fem border collies var tränade att förbli lugna och stilla i en scanner för funktionell magnetresonanstomografi. Denna maskin kan notera förändringar i blodflödet till hjärnan, förändringar som indikerar hög hjärnaktivitet. Att lyssna på skratt, skall och andra liknande ljud påverkade samma delar av hjärnan hos såväl människa som hund. Både människans och hundens hjärnor blev dessutom mer stimulerade av ljuden som kom från den egna arten och visade på högre aktivitet ju mer känslosamma inspelningarna var. Dessa upptäckter var det första beviset på existens av röstmottagningsområden i hundars hjärnor, eller för den delen i vilken hjärna som helst hos icke-primater. Till skillnad från människan visade dessutom hundarna reaktion även på ordlösa ljud.

Utöver det så var våra fyrbenta vännerna mer mottagliga för mänskliga ljud medan hundljud inte gav samma effekt på människor. Denna skillnad förklarades med bandet mellan hund och människa som utvecklats under 15000 år. Det finns även en avancerad evolutionshypotes hos experterna som hävdar att det för tusentals år sedan existerade en gemensam ättling för hund och människa.

Hundar hör som människor, men hur är det med andra djur?

Analogin när det gäller ljudförnimmelse hos människor och djur väcker i delar förvåning men är i stort inte särskilt förvånande, för som forskarna på Eötvös Loránd-universitet säger: ‘Vi vet att hundar är väldigt bra på att känna av känslostämningar hos sina ägare, och vi vet att en bra ägare känner av förändringar i sin hunds sinnestillstånd, men det är först nu vi börjar förstå varför’. Nu väcks nyfikenheten på hur det är med alla andra däggdjur: har andra arter också denna egenhet eller förblir hunden människans bästa vän genom denna speciella, delade egenskap?

Related posts

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed