Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Gosande för katten: forskningen

Katter och gosande är ett ämne som älskas av kattälskare, men hur mycket gynnas katter av denna speciella kontakt med ägare? Vi vet allt om hundar, från det rätta sättet att smeka dem till ömhetssignalerna gentemot ägaren. Medan självständiga och charmerande katter är ett mysterium i den här frågan. En ny studie publicerad i veterinärtidskriften Preventive Veterinary Medicine kan ge oss mer information om detta.

Studien med katter från katthem

För att genomföra studien rekryterade forskarna 96 katter från katthem och delade in dem i två grupper. Den första gruppen blev gosad, borstad, lekt med eller smekt av en person i 10 minuter, fyra gånger i veckan, i 10 dagar – ett beteende som kallas Gentling (Smekande). Den andra gruppen hade minimal fysisk kontakt, istället stod en forskare framför buren med bortvänd blick under samma tidsperiod. Alla katter som var inblandade i studien hade från början en jämbördig position – perfekt hälsa och frånvaro av orossignaler – men det var en märkbar skillnad mellan de två grupperna vid slutet av experimentet. Det visade sig att katterna som det hade gosats med under tio dagar var inte bara gladare och mer tillfredsställda utan de hade även mindre luftvägsproblem. Detta medan de katter från gruppen som inte varit med om Gentling visade sig vara mindre glada och hade skörare hälsa. Faktum är att i denna kontrollgrupp hade 17 katter av de 49 utvecklat luftvägsproblem under studien, jämfört med 9 av de 47 katterna från den andra gruppen.

Slutsatser: ‘terapeutiskt’ gosande?

Tydligen är känslan av tillfredsställelse hos katter något som stimulerar producerandet av antikroppar som är viktiga för att bekämpa sjukdomar i de övre luftvägarna. Dessa slutsatser kan användas som utgångspunkt för ytterligare diskussioner av författarna bakom forskningsstudien, Clive JC Phillips, professor i djurskydd vid University of Queensland, och Nadine Gourkow, djurskyddskonsult, intresserade av att utforska effekterna av Gentling. Hundar, katter och andra husdjur kan ha nytta av ‘smek-terapi’, njutbart i de flesta fall, bara våra fyrbenta vänners karaktärsegenskaper och behov respekteras.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!