Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Från varg till hund: berättelsen om domesticering

Veterinärer, forskare och särskilt djurälskare kan inte sluta förundras över den speciella relationen mellan människa och hund. Husdjuret som fick namnet ‘människan bästa vän’ tack vare många års lyckosam samlevnad har inte alltid varit det vi känner idag. Faktum är att det utvecklats från varg till hund. Orsaken till denna mystiska utveckling genom evolution kallas domesticering och skedde för tusentals år sedan: hur gick det till?

Domesticeringen av vargar enbart tack vare människan?

Den detaljerade kunskapen om hur vargar utvecklades till hundar och blev följeslagare till människan är fortfarande långt ifrån fullständig. I kortfilmen The Promise regisserad av Gabriele Salvatores och producerad av Almo Nature är kunskapsluckan när det gäller vetenskaplig rekonstruktion kompenserad av fantasi: i utbyte mot evigt tillmötesgående och acceptans av flocken fick människan möjlighet att samexistera med utvalda vargar som blev de hundar vi känner idag.

Fram till idag har dock många inom forskningsvärlden baserat sin ståndpunkt på teorin som framfördes av forskaren Francis Galton. Enligt den brittiske vetenskapsmannen skapade människan domesticeringen av vargen, som tog sin början när valpar introducerades och föddes upp i lägren.

Från varg till hund: teorin om själv-domesticering

Dock haltar Galtons teori något när man får mer insikt i den komplexa relationen som finns mellan hund och människa. Faktum är att även om övergången från varg till hund skedde för tusentals år sedan, ändras inte vargungars natur helt enbart genom ett liv i mänskliga läger. Det är därför vi nu talar om hypotesen själv-domesticering: de första människorna lämnade djurkadaver utanför sina bosättningar, något som drog rovdjur som vargar. Bland dessa tvekade inte de modigaste att närma sig och det är förmodligen detta som var början på den tusenåriga relationen med människan. Tack vare maten människorna gav och särskilt modet att närma sig den blev vargarna starkare, förökade sig och fick en tydligt definierad roll som herdar, väktare, jaktsällskap i mänskliga bosättningar.

Som stöd för denna teori finns även en studie av ben som forskare på University of Aberdeen i Skottland genomfört. En jämförelse av skelettfynd från hundar och vargar, som hittats på olika museum och i privata samlingar, avslöjar bevis på domesticering. Till exempel noteras i studierna en tillplattning av ryggkotornas spetsar på hundar, troligen som ett resultat av att de transporterat tung last på ryggen samt avsaknad av ett par kindtänder i nedre käken som förmodligen beror på att varghundar använts som draghundar och varit betslade. Dessa intressanta, nya teorier är inte de enda: vi har redan talat om människans påverkan när det gäller jakt med vargar. Detta är ännu ett steg som behöver utforskas för att styrka den speciella kemi som finns mellan människa och rovdjur.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.