Varför Almo Nature gav ett ‘löfte’ till vargen

En dag, i nutid, mötte en god man en varg.
Han fascinerades av den vilda natur hos djuret som lugnt tittade honom djupt i ögonen. De stod där och tittade på varandra ett tag innan mannen frågade: “Jag vet att ditt liv är plågat, vad kan vi, som människor, göra för att skydda det?”. Vargen var tyst ett tag och sa sedan: “Glöm mig”.

Så föreställde sig Pier Giovanni Capellino, grundare och VD på Almo Nature, kontakten mellan människa och varg. Det är bakgrunden till att Almo Nature har satt detta fantastiska rovdjur i centrum för sina solidaritets- och kommunikationsprojekt.

Försvaret av vargen i Almo Natures projekt

Vargen, en representant för biologisk mångfald som måste bevaras, är fortfarande i fara och faller offer för såväl tjuvjakt som olyckor ofta orsakade av människan. Som svar på detta nödläge skapades Just Freedom, enheten där vargar tas om hand, donerad av Almo Nature till Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone, vars syfte är att vårda skadade eller illa behandlade vargar för att sen återintroducera dem till det vilda. Dessa initiativ, som är en del av Almo Natures vision, tar även hänsyn till bönders åsikter om att deras boskap är i fara på grund av närheten till vargen. Med det i åtanke har flera projekt startat för att stödja vakthundar som vaktar flockarna och deras ägare, de människor som väljer att leva i samförstånd med rovdjuret. Capellino föreslår ett förändrat och respektfullt förhållningssätt när det gäller detta: “Vi anser att infödda rovdjur, som vargen, på italienska områden utgör och tillför ett påtagligt värde för alla de jordbruksprodukter som produceras i dessa områden och att dessa produkter därför borde blir märkta med ett beskyddande-märke och sedan väl marknadsförda och saluförda. Att köpa en produkt från ett område där biologisk mångfald bevaras erbjuder ett extra värde för slutkonsumenten, en fantastisk lyxprodukt att njuta av. Ett påtagligt mervärde som kombinerar produktkvalitet, miljövård och respekt för marken och dess naturliga ekosystem, inte minst som ett komplement till den intensiva konstgjorda jordbruksnäringen”.

Nya projekt som stödjer vakthundar för boskap påbörjas snart i Ligurien och i Lessinia.

Konst för vargar och Almo Nature

Men de påtagliga och praktiska initiativ som tas för att hjälpa såväl vargen som bönder är inte tillräckligt för att få till en brådskande förändring i synsättet när det gäller försvaret av detta vackra djur. När vi talar om sensibilisering och synliggörande är det endast konst som kan stå till tjänst för ett gott ändamål. Ur denna tanke skapades The Promise, kortfilmen regisserad av Oscarsvinnare Gabriele Salvatores för Almo Nature och förverkligad genom initiativet av Capellino, för att genom vargen även berätta om relationen mellan människa och hund, dess domesticerade ättling: “Jag tänkte mig att människan i samband med att hen övertygade vargarna att blir hundar gav dem ett löfte, något som kunde vara viktigt att påtala samt att visa på innebörden av detta löfte’. Resultatet är den moderna fabeln som berör så många människor, men som framförallt bjuder in alla att reflektera över behovet av att skydda biologisk mångfald, med början i ett försvar av dess livsrum.

Related posts

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed