Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Förstå din katt: rätt sätt att sköta kattlådan

Table of Contents

I den förra artikeln förklarade Dr Maria Grazia Calore, veterinärkirurg och beteendeexpert, varför katten uträttar sina behov utanför kattlådan. En vanlig anledning kan vara att kattlådan inte sköts på rätt sätt, så nu ska hon hjälpa oss med goda råd för att undvika detta otrevliga problem.

Eliminering: en speciell situation för katten

I naturen är katten både rovdjur och byte och tömningen är en situation då katten är extremt sårbar. Så den första saken att tänka på är: var ska jag placera kattlådan? Ur kattens synvinkel är den ideala placeringen en lugn plats, inte en passerplats, lite isolerad från andra delar av hens revir (till exempel inte nära där hen äter eller sover). Det är med andra ord inte en god idé att placera lådan nära ytterdörren där alla passerar! Precis som det inte är en bra idé att ställa den i närheten av tvättmaskinen, som inte är särskilt tyst när den centrifugerar!

Om det finns fler än en katt i hushållet måste vi också tillhandahålla för möjligheten att de behöver använda en kattlåda samtidigt och tänka på att ibland kan till och med de bästa av relationer mellan katter störas av att en av dem blir attackerad när den sitter på lådan. Var upmärksam på att lådan inte står inkilad i ett trångt utrymme som katten inte kan röra sig fort ifrån. Idealet är att ha åtminstone så många lådor som du har katter, även om det är ännu bättre att ha ytterligare en utöver det.

Öppen eller övertäckt?

En fråga som jag ofta får är om det är bättre att ha en öppen låda eller övertäckt. Det finns inget entydigt svar eftersom det beror på vilka preferenser din katt har. Storleken på lådan är dock väldigt viktigt eftersom katten ska kunna ta sig in i den och vända sig omkring på ett obehindrat sätt. Tyvärr har jag alldeles för många gånger, under mina beteende-konsultationer, sett att placeringen och lådornas storlek varit de enda anledningarna till att katten inte använt kattlådan. Om din katt aldrig använt en övertäckt låda rekommenderar jag dig att ta av dörren till lådan för att förenkla för henom att ta sig in och undvika att hen känner sig fångad.

Vilken sorts sand ska jag välja?

Det finns många olika sorters kattsand på marknaden. Vanligtvis tenderar vi människor att välja parfymerade sorter utan att ta hänsyn till att katten har ett mycket mer välutvecklat luktsinne än vi har och att i vissa fall kan vad som är en väldoft för oss vara en irriterande lukt för katten. Min erfarenhet är att de allra flesta katter älskar en luktfri kattsand. För odörer hjälper det att, förutom god rengöring, använda puderbaserade enzymer som bokstavligen “äter” lukter och på så sätt hitta en bra balans mellan våra behov och kattens.

Även storleken på sandkornen är viktiga! Om vi tänker på att katten gräver och går omkring i sanden är det lätt att förstå att förstå att om sandkornen är för stora kan det vara irriterande och obehagligt. Om du inte kan hitta sjösand, vilket skulle vara det bästa för katten, så bör du välja så finkornig sand som möjligt.

Slutligen, för att låta katten uttrycka elimineringsbehovet på rätt sätt, måste vi fylla lådan med lämpligt lager sand. Normalt behöver sandlagret vara minst 5-7 cm tjockt.

Hur ofta och på vilket sätt ska kattlådan rengöras?

Även om det säljs sand som sägs räcka i 21-30 dagar utan att behöva bytas ut är en av de vanligaste orsakerna till olämplig eliminering just brist på rengöring av kattlådan. Den behöver rengöras minst 2 gånger per dag genom att noga ta bort både avföring och urin. Istället för de vanliga spadarna med hål som silar igenom sand som fortfarande är smutsig rekommenderar jag en strandspade eller som alternativ en spade du gör själv genom att skära itu en plastflaska och hålla i toppen.

Minst 1 gång per vecka behöver du byta ut all sand och tvätta ur kattlådan: det hjälper till att hålla dina katter friska och ser till att inga parasiter får en chans att föröka sig.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!