news

Watch our new video

Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

Success

We have received your request. Please check your email for more details.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Ett revir är mycket viktigt för en katt: den tillbringar 90 procent av sin tid med att utforska och försvara det. Markering (med ansiktsferomoner, urin eller avföring) är en katts huvudsakliga verktyg för att kommunicera med sin egen art att området är ‘ockuperat’ samtidigt som den också försäkrar sig själv om att den är hemma genom att strategiskt doftmarkera sin rumsreferens.

Eftersom en katt utvecklar en så stark känsla för sin hemmaarena kan en förändring av revir, som vid en flytt, vara stressande: somliga katter reagerar väl, medan andra kan drabbas av en riktig identitetskris!

Maria Grazia Calore, veterinär och expert på husdjursbeteende, hjälper oss att bättre förstå hur en förändring av revir kan påverka våra katter och ger några goda råd om hur vi kan göra en flytt mindre traumatisk för våra kattvänner.

Byta platser

En katts revir förändras inte enbart efter byte av bostad eller när du reser med den utan också när dess vanliga miljö förändras, till exempel när en gammal soffa byts ut mot en ny, när huset målas om eller när nya växter tas hem. Till och med att byta ut en gammal klösställning eller städa huset med starkt luktande rengöringsprodukter berövar våra katter deras vanliga revirreferenser och förvirrar dem.

Hur hjälper vi vår katt att “känna sig hemmastadd”

Om vi planerar en flytt eller resa bör vi försöka mildra effekten ett flyttande har på våra katter. Spridare eller sprayer som utsöndrar feromoner som “härmar” effekten av en markering kan vara till hjälp genom att ha en lugnande känsla på katten. För att åstadkomma detta kan vi placera spridaren på den ursprungliga platsen under några dagar och sen flytta denna till den nya bostaden precis innan katten anländer. Utöver det kan även stressminskande feromoner sprayer appliceras på kattens ‘tillhörigheter’ som dess kudde, klösträd, överdrag och transportbur – var noga med att låta några minuter gå mellan appliceringen och kattens ankomst för att alkoholen i produkten ska hinna förångas.

Ännu en åtgärd du kan vidta för att hjälpa husdjuret genom denna flyttfas är att placera alla dess välbekanta saker på en liten plats i den nya bostaden och begränsa kattens yta under några dagar: stressen kommer att minska kraftigt genom denna taktik! Efter utforskning och markering i detta första rum kan vi gradvis tillåta utforskning av hela huset. Är katten särskilt känslig bör vi även undvika kraftiga rengöringsprodukter på de lägst belägna 20 cm på möbler, dörrposter, dörrar och stolar. På detta sätt bevarar vi inte enbart kattens rumsreferenser utan besparar även inredningen möjlig ‘panik’markering från katten – vilket gör flytten mycket mindre stressande för alla inblandade!

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed