Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Är katter mer självständiga än hundar?

Är katter mer självständiga än hundar? Vi bad nyligen Dr. Maria Grazia Calore att fördjupa resonemanget kring den påstådda opportunismen hos tamkatten som utmärker henom snarare genom oberoende i val av miljö framför val av mänskliga vänner med vilka hen etablerar en relationell samhörighet. Om detta har en ny studie kommit som diskuterar kattälskare och ytterligare en tanke vi har om katten: hen behöver inte oss för att känna sig trygg och hen lider mycket mindre av vår frånvaro än hunden.

Studien om katters band till sina ägare

Teamet från Lincoln-universitetet ledd av professor Daniel Mills utsatte 20 par katter och ägare för Ainsworth Strange Situation Test (SST), ett test som använts för att fastställa bandet mellan hundar eller barn till de individer som först tagit hand om dem. För hundar, genom sin sociala natur, representerar dessa individer en referenspunkt men så skulle inte vara fallet för mer självständiga katter. Katterna togs till okända miljöer i sällskap med sina ägare och även emellanåt på egen hand, för att studera deras reaktion och se tecken på stress: ‘Vi noterade att katter tenderade att göra sina röster hörda mer när ägaren var där än med en främling, men bortsett från det har vi inte hittat några tecken på att det finns ett särskilt band till ägaren’. Enligt forskningsgruppen är läten som katter gör inte ett tecken på lidande utan helt enkelt tecken på uttråkning och frustration, känslor som är väldigt annorlunda jämfört med separationsångesten som hundar lider av.

Katter borta från sina ägare: deras synvinkel

Forskningsurvalet – 20 katter – kan tyckas för litet för att kunna utesluta separationsångest eller lidande hos katten vid separation. Många kattägare kan berätta om tecken på glädje eller obehag som är relaterat till återförening och separation, men vad gör egentligen katter som är mer självständiga när vi inte är hemma och framför allt hur reagerar de på ensamhet i lägenheten eller i trädgården? Webben ger oss mycket material med videos som visar beteendet hos katter som är ensamma hemma. Som exempel har upphovsmakarna till denna video nedan placerat en go pro kamera som visar kattens aktivitet.

Bekräftelser på husdjurets beteende är många – stor passion för lekar och en vild natur – men att kunna fastställa en enda universell reaktion på separation från ägaren tycks fortfarande svårt. Du som valt katten som följeslagare i livet, vad tror du?

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.