Love-Food

Love-Food är Almo Natures europeiska foderreserv, som varje år griper in för att ge föda åt de katter och hundar som lever under utsatta förhållanden (katt- och hundgårdar, familjer i ekonomiska svårigheter, vakthundar).

DBD - Dog blood donors

DbD - Dog blood Donors är den italienska databanken över blodgivarhundar som finansierats av Almo Nature under beskydd av Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) och Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani (FNOVI). Tror du att du skulle kunna vara rätt partner för att utveckla detta projekt även i Sverige? Kontakta oss!

Wolf Projekt

Fram till sommaren 2016 kommer vargen att vara ansiktet utåt för Almo Nature, som ur mänsklig synpunkt ska försöka förstärka länken med konkreta projekt och kommunikationsaktiviteter för att hålla den europeiska publiken informerad och göra den uppmärksam på vargens betydelse för den biologiska mångfalden i Europa.