Privacy Policy

De vertrouwelijkheidsregels, zoals beschreven in dit Privacy Beleid, inclusief eventuele wijzigingen waarover u zal worden geïnformeerd, betreffen de diensten van Almo Nature beschikbaar op het domein en de sub domeinen van www.almonature.com. Door het bezoeken van deze website, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacy Beleid. Als u deze voorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u de aangeboden Almo Nature web services niet te bezoeken en gebruiken. In dit document worden de soorten persoonsgegevens beschreven, verzameld door Almo Nature en de wijze van hun verwerking. Almo Nature is gehouden aan het respecteren en beschermen van uw privacy bij het omgaan met persoonlijke informatie die u verstrekt, in overeenstemming met de bepalingen van de wet om de veiligheid, nauwkeurigheid, de actualisering en de relevantie van de gegevens voor de genoemde doeleinden te waarborgen. Voor meer informatie en eventuele vragen, na het lezen, kunt u met ons contact opnemen op het volgende adres: privacy@almo.eu. Dit Privacy Beleid is ook van toepassing, zoals aangegeven, op grond van art. 13 van Wetsdecreet 196/03 voor degenen die gebruik maken van onze web diensten op deze site om de persoonsgegevens, die elektronisch toegankelijk zijn, te beschermen.

Almo Nature kan, via de navigatie op hun site, op twee manieren informatie over hun klanten verzamelen:

Gegevens verkregen tijdens gebruikersnavigatie: computersystemen en software procedures verwerven voor het uitvoeren van deze website, tijdens hun normale werking, een aantal persoonlijke gegevenstransmissies, die men impliciet gebruikt in de communicatieprotocollen van internet. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belanghebbende, maar kunnen door hun aard, door middel van de verwerking en de associatie met gegevens van derden, de gebruikers identificeren. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computergebruikers die met de site zijn verbonden, de adressen beschreven in URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bron, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode van het voorgelegde serververzoek, de grootte van het bestand van het verkregen antwoord, de numerieke code van de status van het antwoord van de server (succesvol, fout, etc.) en andere parameters van het besturingssysteem en computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over de site te krijgen en te controleren op de correcte werking en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van een hypothetische computer misdaad tegen de site, behalve voor dit geval, worden de contactgegevens op de website niet langer dan noodzakelijk opgeslagen voor de doeleinden dan waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Vrijwillige verstrekte gebruikersgegevens: facultatief, expliciet en vrijwillig verzonden e-mailadressen vermeld op deze website impliceren de daaropvolgende verwerving van het afzenderadres, dat nodig is om te reageren op verzoeken, en andere persoonlijke gegevens, opgenomen in het bericht. De facultatieve, expliciete en vrijwillige registratie door middel van speciale web modules (formulier) op onze site impliceert de verwerving van alle gerapporteerde gegevens in de velden ingevuld, op uw verzoek, door de gebruiker. Hetzelfde geldt voor verstrekte commentaar (met behulp van een speciaal formulier) op artikelen en informatie van andere aard gepubliceerd op de site. Door een van de formulieren op de website of een e-mail te sturen naar de vermelde e-mailadressen,

stemt u in met de verwerking van gegevens verzonden voor de doeleinden en de procedures vervat in dit Privacy Beleid.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Almo Nature (eigenaar verwerking gegevens) met specifieke en passende veiligheidsmaatregelen alleen om het verlies van gegevens, illegaal of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. De persoonsgegevens die door gebruikers verzonden worden, zullen alleen gebruikt worden voor het uitvoeren van het verzoek die van tijd tot tijd zijn verzonden.

Van te voren verstrekte specifieke en goedgekeurde informatie van de gebruiker en persoonsgegevens verstrekt door de gebruikers, kunnen worden gebruikt voor het sturen van commerciële en/of promotionele activiteiten (zoals, bijvoorbeeld, nieuwsbrieven) met betrekking tot producten, initiatieven en/of diensten aangeboden door Almo Nature S.p.A. door middel van geautomatiseerde systemen, zoals e-mail.

Om de doelstellingen van dit Privacy Beleid te bereiken, maakt Almo Nature S.p.A. gebruik van de bevoegdheid om de door u gekozen verantwoordelijken te benoemen; voor een complete lijst van de verantwoordelijken belast met de verwerking van de gegevens, kan de gebruiker contact met ons opnemen door een bericht naar het e-mailadres privacy@almo.eu te sturen.

De gegevens die voortvloeien uit de web services worden niet openbaar gemaakt, met uitzondering van gegevens die gebruikers vrijwillig op verzoek doorsturen telkens als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld: verzoek om opheldering ingediend via contact formulier, abonnement op de nieuwsbrief om regelmatig informatie, etc. te ontvangen). Deze gegevens zullen door speciaal bevoegd personeel van Almo Nature verwerkt worden, alleen als de verwerking van deze verzoeken noodzakelijk zijn en alleen die activiteiten maken die nodig zijn dezelfde verzoeken te verwerken. Geen gegevens uit de web service worden verspreid.

Bij het bezoeken van de site Almo Nature – afgezien van de opgegeven navigatiegegevens – staat het elke gebruiker vrij om persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verzoek, te verstrekken. De afwezigheid van deze gegevens kan ertoe leiden dat niet aan het verzoek kan worden voldaan. Volledigheidshalve moet men niet vergeten dat in sommige gevallen (niet het normale beheer van deze website), de rechter bepaalde gegevens kan opvragen. In dit geval uiteraard is het bedrijf verplicht aan deze organen te communiceren.

De site Almo Nature maakt alleen gebruik van ‘sessiecookies’, die zich uitsluitend in het geheugen van de computer van de gebruiker bevinden en worden niet permanent opgeslagen. Dit houdt in dat, zodra de browser afgesloten wordt, alle cookies verwijderd worden. Het gebruik is strikt beperkt tot de overdracht van de sessie id, bestaande uit willekeurige getallen gegenereerd door de server, die nodig zijn om een veilige en efficiënte website mogelijk te maken, zonder op enigerlei wijze de privacy van de gebruikers in gevaar te brengen, niet toe te staan dezelfde persoonlijke identificatiegegevens te verwerven. De gebruiker heeft, op elk moment, de mogelijkheid de browser in te stellen om alle cookies te accepteren, of om ze te verwerpen, slechts enkele, worden door het gebruik van de sites uitgeschakeld. Aan het einde van elke sessie, kan de gebruiker in ieder geval,

zowel het cachegeheugen van de navigatie, als de verzamelde cookies, van de harde schijf verwijderen.

Met betrekking tot de vrijwillig verstrekte gegevens aan Almo Nature kan de gebruiker zijn rechten ontlenen op grond van art. 7 Wetsdecreet 196/03, binnen de grenzen en door de wet bepaalde voorwaarden. Vooral de personen van wie de persoonsgegevens afkomstig zijn, hebben te allen tijde het recht om een bevestiging te krijgen van het bestaan van dergelijke of dezelfde gegevens en om de inhoud en de herkomst te weten, de nauwkeurigheid te controleren of aanvulling vragen, bijwerken, rectificeren, verwijderen, het omzetten in anonieme vorm of blokkeren van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, en zich in ieder geval, om legitieme redenen, verzetten tegen hun verwerking. Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de eigenaar van de gegevens, Almo Nature Spa, gevestigd aan Piazza Giustiniani 6, 16123 Genova, door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres privacy@almo.eu. Verantwoordelijk voor de verwerking van de verstrekte gegevens is Almo Nature SpA, 16123 Genova (IT). Informatie aan klanten en leveranciers geleverd op grond van art. 13 Wetsdecreet nr. 196/03.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden op uw computer, om anoniem

informatie te verzamelen en te analyseren op het gedrag van gebruik van de site

www.almonature.com (inclusief het volgen van het IP-adres). Deze informatie wordt aan Google verzonden, waar rapporten voorbereid worden voor de medewerkers van Almo Nature over de activiteiten op de website zelf. Deze website maakt geen gebruik van (en staat aan een derde

partij het gebruik niet toe) de analyse tool van Google om persoonlijk identificeerbare

informatie van gebruikers te volgen of te verzamelen. Google associeert geen IP-adres aan anderen dan die in bezit zijn van Google of probeert een IP-adres te verbinden met de identiteit van een gebruiker. Google heeft het recht om deze informatie over te dragen aan derden, tenzij wettelijk vereist of voor zover derden bovenstaande informatie namens Google overdragen. De gebruiker heeft, op elk moment, de mogelijkheid de browser in te stellen om alle cookies te accepteren, of om ze te verwerpen, slechts enkele, worden door het gebruik van de sites uitgeschakeld. De gebruiker kan ook meestal de voorkeur van zijn browser zo instellen dat iedere keer, als een cookie wordt opgeslagen in het geheugen van zijn computer, dit gemeld wordt. Door gebruik te maken van de site www.almonature.com aanvaardt u impliciet de wijze en doeleinden zoals hierboven omschreven door Google. De bedoelde verzamelde gegevens zijn niet in het bezit zijn van Almo Nature, maar de gebruiker kan zijn rechten van consultatie, wijziging, integratie, annulering uitoefenen, door met Google contact op te nemen. Om het privacy beleid voor de service van Google Analytics te raadplegen, kunt u de pagina van het privacy beleid van Google in het Italiaans bekijken.

Gefeliciteerd, je hebt je succesvol ingeschreven!
Onverwachte foutmelding! Probeer het later nog eens.
Nu aanmelden
Van voedingswaarde en training tips tot speciale aanbiedingen, ontvang alle informatie om uw huisdier gezond en gelukkig te houden.