Een nieuwe manier om iets terug te doen voor de natuur

JANUARI 2018

De verklaring is ondertekend:

Almo Nature zal worden geschonken aan Fondazione Capellino

Lieve vrienden,

In de komende maanden zal ik alle winst die ik sinds 1 januari 2018 heb verdiend, en alle bezittingen van Almo Nature, overdragen aan een stichting. Het enige doel van de stichting is het stimuleren van projecten die honden en katten beschermen en die wereldwijd bijdragen aan respect voor biodiversiteit.

Binnen deze nieuwe opzet wordt Almo Nature een economisch middel dat beschikbaar is voor iedereen die deelt in de overtuiging dat een nieuw pact tussen mensen en alle andere levende wezens mogelijk is.

Pier Giovanni Capellino,

oprichter van Almo Nature

Wat is de missie van Stichting Fondazione Capellino?

De stichting vertegenwoordigt iedereen die onze waarden deelt. Het is een middel om een stem te geven aan diegenen die geven om hun huisdieren en biodiversiteit. Het is een nieuwe manier om de levenskwaliteit te verbeteren, zowel voor de natuur als voor de mensen die met ons samenwerken. De stichting zal haar eigen projecten hebben, deelnemen aan projecten van derden en voorheen door Almo Nature opgezette projecten voortzetten.

APRIL 2018

Pier Giovanni heeft de oprichtingsakte ondertekend

De solidariteitsprojecten zullen verder worden ontwikkeld met sinds 1 januari opgebouwde winst (dividenden), zodra al het vermogen van Almo Nature is overgedragen naar de stichting.

De formele overdracht laat echter nog even op zich wachten in verband met wettelijke procedures in Italië. Eerst moet de Italiaanse regering de hervorming van de dienstensector goedkeuren (voor non-profitorganisatie). Hierin zijn geen specifieke regels voor stichtingen opgenomen, maar de procedure heeft vertraging opgelopen vanwege de inefficiënte manier van werken van de regering en het parlement.

Wie wordt de eigenaar van Almo Nature?

De stichting wordt de enige eigenaar van Almo Nature en zal daarmee een nieuw bedrijfsmodel creëren dat wij solidair kapitalisme noemen. Inderdaad, Almo Nature zal het bezit zijn van dieren en alle mensen die dezelfde solidariteitswaarden nastreven.

Wie wordt de eigenaar van de Stichting?

De stichting heeft geen eigenaren, noch fysieke personen, noch rechtspersonen. Haar enige eigenaar is haar doel: het beschermen van honden en katten en het waarborgen van de biodiversiteit. De stichting zal middels haar bestuur verantwoordelijkheid afleggen tegenover de publieke autoriteiten. Het enige recht van de oprichter is een eeuwige termijn als bestuurslid. De stichting zal geen baten uitkeren aan individuen, en in geval van liquidatie van de stichting zal het vermogen eigendom worden van de staat.

JULI 2018

De statuten zijn gepubliceerd

Voordat de erkenning van het gezag werd verkregen, moesten de statuten enkele veranderingen ondergaan, waaronder een zeer ingrijpende, die ervoor zorgt dat de algemene vergaderingen van de stichting openbaar zullen zijn.

Zodra de aanvraag inclusief begroting is goedgekeurd door de Italiaanse fiscus, zullen we in staat zijn om al het vermogen van Almo Nature over te dragen aan de Fondazione Capellino. Dit heeft verder geen gevolgen voor de winst* die sinds januari 2018 is opgebouwd voor de Stichting.

* hetgeen dat overblijft (overschot, balansverschil) nadat gewone uitgaven voor het beheer van de onderneming zijn afgetrokken van de omzet uit verkoop

Wat betekent het om zo’n nieuw soort bedrijf in de dierenvoedingbranche te zijn?

Ons hoofdzakelijke doel is het produceren van het bestevoer voor honden en katten. Wij willen dat ieder katten- of hondenbaasje weet dat ze hun trouwe maatjes kwaliteitvoer te eten geven en dat zij door deze aankoop andere dieren en de natuur een handje helpen. Daarom hebben wij Fondazione Capellino opgericht en de twee entiteiten samengevoegd. De stichting heeft een vooruitstrevend sociaal-economisch model: een non-profitorganisatie (Fondazione Capellino) met als enige doel het beschermen van honden en katten en het behoud van de biodiversiteit, samengevoegd met een bedrijf (arbeid + financieel kapitaal + merkproducten) waarvan de winst het mogelijk maakt om het algemene belang te behartigen. Op deze manier zijn het uiteindelijk zowel de dieren als de klanten die profiteren van Almo Nature.

NOVEMBER 2018

Erkenning door het gezaghebbende bestuur van Genua

Op 5 november 2018 is de Fondazione Capellino erkend door het gezaghebbende bestuur van Genua.

Wie gaat de Fondazione besturen?

De non-profitorganisatie zal worden beheerd door het bestuur en zal haar eigen statuten handhaven, handelen met volledige transparantie, en ten behoeve van de algemene en openbare autoriteiten een financieel jaarverslag met een balans van de rekeningen en lijst van alle verrichtingen publiceren.

10 juni 2018

De Italiaanse belastingdienst reageert op ons verzoek om een definitief besluit van afgelopen November en aanvaardt al onze argumenten.

28 juni 2018

Almo Nature zal aan de Fondazione Capellino worden geschonken, waarmee de officiële start van een nieuw sociaaleconomisch model wordt aangeduid: de dualiteit. Een model waarin de bezittingen en winst niet ten goede komen aan een individu maar een doel: het beschermen van katten, honden en de biodiversiteit.

Veelgestelde vragen over Fondazione Capellino

 • Almo Nature is een producent van dierenvoeding die nu dieren via Fondazione Capellino wil beschermen. Is dat niet tegenstrijdig?

  De schenking van Almo Nature aan een non-profitorganisatie, die tot doel heeft de biodiversiteit – en dus ook de dieren – te beschermen, zal niet alle problemen oplossen noch zal het de tegenstrijdigheid volledig overwinnen, maar het maakt deel uit van een voortdurend veranderingsproces. Als je een bruggenbouwer bent, weet je dat het teweegbrengen van verandering in complexe situaties, zoals het beschermen van de biodiversiteit, veel tijd, hard werken en persoonlijke opoffering vereist. Ambitie en creativiteit zijn niet genoeg.

 • Hoe wordt Fondazione Capellino gefinancierd?

  Alle winsten (dividenden) die Almo Nature sinds 1 januari 2018 heeft opgebouwd, zullen beschikbaar worden gesteld aan de non-profitorganisatie en, in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving, zullen alle activa van Almo Nature zo snel mogelijk aan Fondazione Capellino worden overgemaakt.

 • Hoe kan ik bijdragen aan Fondazione Capellino?

  Je steunt het doel van de Fondazione Capellino door Almo Nature-producten te kopen of aan te bevelen. Door middel van de aankoop van onze producten ondersteun je projecten die honden en katten beschermen en de biodiversiteit onderhouden. Alle winst die Almo Nature sinds 1 januari 2018 heeft opgebouwd, zal worden overgedragen aan Fondazione Capellino.

 • Is dit niet gewoon een marketingstrategie?

  Nee, dan klinkt het alsof Almo Nature alleen een non-profitorganisatie in het leven heeft geroepen om haar sociaal-maatschappelijke boodschap te kunnen verkondigen. In dit geval wordt Almo Nature beheerd door de stichting en worden de projecten van de stichting gefinancierd met de opbrengsten van het bedrijf. Van kapitalisme naar solidariteitskapitalisme. Almo Nature is voor de volle 100% solidariteitskapitalisme.

 • Waarom is Fondazione Capellino opgericht als “commercieel instituut zonder winstoogmerk” en niet als “non-profitorganisatie”?

  Volgens de Italiaanse wet heeft een non-profit organisatie het recht om een bedrijf zelfstandig te leiden en zichzelf te onderhouden van de winst die gemaakt wordt. Een andere optie zou zijn geweest om het bedrijf te verkopen en het kapitaal daarvan te investeren. Omdat Pier Giovanni de solidariteitsprojecten niet van de commerciële kant van het bedrijf wilde scheiden, besloot hij ze te verenigen. Op deze manier maakt iedereen die bij Almo Nature werkt deel uit van een bredere visie, een plaats waar winst niet op een particuliere bankrekening terechtkomt, maar beschikbaar is voor zowel mensen als niet-menselijke wezens, zowel plantaardig als mineraal. Tenslotte is alles op aarde leven.

Wil jij partner worden?

Als je onze distributeur wilt worden of deel wilt nemen aan onze projecten, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Welkom! En dan nog iets:

Onze eerste e-mail is al onderweg. We hopen dat je 'm leuk vindt!

En dan nog iets

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

Wat voor gezelschapsdier(en) heb je?

Hoe oud zijn je gezelschapsdieren?

 • Hond
 • Kat

In welk gebied woon je?

Oee, je hebt een kat én een hond! We vinden je nu al sympathiek :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je kat de groeten van ons :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je hond de groeten van ons :)

We zijn heel blij dat je mee wilt doen :) Bedankt dat je mee wilt doen!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, deel dit dan met ons — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Kies hoe je je wilt registreren

You are alredy subscribed