Fondazione Capellino is een filantropische organisatie zonder winstoogmerk, die zich inzet om bij te dragen aan de bescherming van de biodiversiteit en haar leefgebieden, door middel van een symbiose tussen geest en cultuur.

Volgens een uniek economisch model, genaamd Economie van Restitutie, gebruikt Fondazione de winst die door het bedrijf Almo Nature wordt gegenereerd om de geïmplementeerde projecten onafhankelijk te financieren en haar doelen te bereiken.

Uiteindelijk, met de hulp van hun menselijke metgezellen die kiezen voor Almo Nature voeding, zijn de honden en katten degenen die ervoor zorgen dat de winst niet op een privérekeningen belandt, maar wordt gebruikt voor het uitvoeren van projecten ten behoeve van het algemeen belang.
Ten behoeve van toekomstige generaties. Ten behoeve van alle levende soorten.

De Fondazione Capellino zet zich via haar projecten in voor de bescherming van honden, katten en de biodiversiteit.

Companion Animal For Life

Omdat gezelschapsdieren onderdeel uitmaken van het gezin

Regenerating Villa Fortuna en Impact on Biodiversity

zijn gericht op het beschermen van biodiversiteit.

Almo Nature

financiert de stichting met de productie en verkoop van hoogwaardig, natuurlijk diervoer voor honden en katten.

De Projecten

De stichting heeft haar eigen projecten en neemt de financiering van projecten van derden in overweging als deze aanvullende doelen hebben.  

A

Almo Nature

Almo Nature Benefit SpA is een bedrijf dat voeding voor honden en katten produceert, waarvan het kapitaal door Lorenzo en Pier Giovanni Capellino aan Fondazione Capellino is geschonken. De is volledig bestemd voor de projecten van Fondazione Capellino. Almo Nature, dat voeding van hoge kwaliteit voor katten en honden produceert, zet zich in om tegen 2030 een bedrijf te zijn dat geen enkele impact meer heeft op de biodiversiteit.

Ons leven en werken naast katten en honden beperkt zich niet tot het produceren van voeding alleen. Zo geeft Almo Nature ook operationele ondersteuning aan Companion Animal For Life, een project van Fondazione Capellino.
Door deel te nemen aan de Economie van Restitutie, zet Almo Nature haar identiteit als ‘company voor benefit’ op overtuigende en blijvende wijze neer, een unicum op het wereldtoneel.

C

Companion Animal For Life

Het is nu belangrijker dan ooit om dieren als onderdeel van het gezin te beschouwen. Zowel op het persoonlijke vlak als het juridische vlak. We willen benadrukken dat het zorgen voor een gezelschapsdier bepaalde verantwoordelijkheden met zich meedraagt en dat deze erkend moeten worden. Vervolgens moeten ze worden vertaald naar gedrag.

Companion Animal For Life zet zich daarvoor in door: het opzetten van Europese burgerinitiatieven, het ondersteunen van adopties en dierenorganisaties in heel Europa d.m.v. Almo Nature en het financieren van bewustwordingscampagnes onder het grote publiek.

R

Regenerating Villa Fortuna

Het overmating verbruik van de natuurlijke hulpbronnen in de bodem, het gevolg van intensieve landbouw en urbanisering, heeft de ecologische diversiteit verminderd; de voedingswaarde van het voedsel op ons bord verminderd en de schoonheid en verscheidenheid van het landschap in gevaar gebracht.

Regenerating Villa Fortuna is een experimenteel landbouwproject dat zich uitstrekt over een heuvelachtig gebied van 20 hectare in San Salvatore Monferrato (Piëmont, Italië). Het doel van het project is gebruik te maken van agroforestry technieken die leiden tot een kosteneffectief, schaalbaar en concurrerend productiemodel, dat in staat is om de lucht, de bodem en het water te beschermen, evenals de omringende biodiversiteit van dieren en planten.

Daarnaast zullen de historische gebouwen op het landgoed gerestaureerd worden, met als doel een model te creëren van een antropisch landschap dat de biodiversiteit respecteert.

I

Impact on Biodiversity

Impact on Biodiversity begint bij het besef dat natuurlijke ruimtes volledig aan de mensheid zijn onderworpen en dat dit heeft gezorgd voor een dramatische daling in het aantal levende soorten en de variëteit van de biodiversiteit.

Om deze schreinende situatie weer terug in balans te brengen, geloven wij in de noodzaak van het scheppen van voorwaarden die zullen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van gebieden. Dat het nodig is om voorwaarden te scheppen voor een wereld die gelijkmatig is verdeeld in gebieden voor mensen en dierensoorten, gebieden waarin mens en dier in harmonie samenleven, en gebieden waarin de heersende natuur onaantastbaar is.

Het project bestaat uit drie activiteiten:

  • het ontwikkelen van een eenvoudige universele maatstaf om de impact van menselijke activiteit op biodiversiteit te meten;

  • het creëren van nieuwe economische (de Economie van Restitutie) en culturele modellen die in overeenstemming zijn met biodiversiteit

  • de bescherming van natuurlijke leefgebieden.

Heb je een vraag? Lees de FAQ

Organigram

Rapporten & Resultaten

Januari 2018

De uitdaging is aangegaan

April 2018

Pier Giovanni ondertekent het oprichtingsdocument

Juli 2018

Publicatie van de statuten

De statuut van Fondazione Capellino

November 2018

De stichting wordt erkend door de prefectuur van Genua

Erkenning door het gezaghebbende bestuur van Genua

10 Juni 2019

De Italiaanse belastingdienst reageert positief op een verzoekschrift van Fondazione Capellino, ingediend in november 2018, met betrekking tot de juiste belastingclassificatie van de activiteiten uitgevoerd onder de Stichting.

Bekijk het verzoek hier

28 Juni 2019

Om 14.25 wordt de donatiewet van Almo Nature namens de Capellino Foundation ondertekend, waarmee alle eigendommen van Almo Nature en alle behaald vanaf 1 januari 2018 officieel aan de Stichting worden overgedragen.

Voor de schenkingsbelasting met betrekking tot de overdracht van investeringen van Almo Nature SpA, in het bezit van de onderneming G.F.C. Srl, heeft Fondazione Capellino deze toegepast als belastinggrondslag, zoals vereist in art. 16 van wetgevend decreet 31/10/1990 n.346. Volgens de laatste jaarrekening had Almo Nature SpA een netto eigen vermogen van 17,4 miljoen Euro.

Als gevolg van de overdracht van zijn investering heeft donor G.F.C. Srl een belastbare meerwaarde voor inkomstenbelasting aangegeven, op grond van de artikelen 86 en 87 van de Tuir (D.P.R. 917 van 22.16.1986). De waarde werd op 21 juni door de Rechtbank van Genua vastgesteld op 114 miljoen Euro, bepaald op basis van een beëdigde beoordeling.

Pier Giovanni Capellino’s donatie aan Fondazione Capellino Donatie van Almo Nature aan Fondazione Capellino Donatie van het hoofdkantoor aan Fondazione Capellino De statuut van Almo Nature
Jaarverslag

Op 10 juni 2019 heeft de Agenzia delle Entrate positief gereageerd op het verzoek om een uitspraak van Fondazione Capellino van november 2018 over de juiste fiscale indeling van haar activiteiten. Op 28 juni 2019 tekenden Pier Giovanni en Lorenzo Capellino de schenkingsakte van Almo Nature Benefit S.p.A. aan Fondazione Capellino. Fondazione Capellino, een onafhankelijke, filantropische non-profit organisatie, niet zomaar een leverancier, maar tevens een speler met nog vier andere projecten naast het Almo Nature project, ging van start.

Het eerste werkjaar richtte zich op het in lijn brengen van Almo Nature met de waarden en positionering van Fondazione Capellino, alsmede op het vormen van een toegewijd team en het definiëren en positioneren van de projecten die afwijken van Almo Nature.

In het tweede jaar zal het statuut worden aangepast om beter tegemoet te komen aan de operationele behoeften, en wordt een begin gemaakt met een volledig bestuur en met de eigenlijke projecten, die vanaf medio 2021 geleidelijk aan herkenbaar zullen worden voor de Europese en Noord-Amerikaanse burgers.

Geïnde dividenden 2019 – 5.616.000 euro
Totale balansactiva op 31 december 2019 – 122.926.549 euro
Kapitaalfonds op 31 december 2019 – 117.864.600 euro
Netto activa op 31 december 2019 –122.890.510 euro

Impact On Biodiversity en Duurzaamheidsrapportage

De berichten zullen beschikbaar zijn vanaf begin april 2021

Historische rapporten

De berichten zullen beschikbaar zijn vanaf begin juli 2021

Hoe de Stichting wordt gefinancierd

De winst die wordt gemaakt op Almo Nature,-producten (na aftrek van bedrijfskosten, investeringen en belastingen) wordt gebruikt voor het financieren van de projecten van Fondazione Capellino . Deze stichting heeft als enig doel het uitvoeren en ondersteunen van initiatieven die ons gedeelde thuis – onze planeet – trachten te beschermen door het internaliseren en uitspreken van respect voor het leven in al zijn vormen.

Hoe je kunt bijdragen

Heb je een hond of kat?

Door te kiezen voor Almo Nature huisdiervoeding schenk je je gezelschapsdier voer gemaakt van natuurlijke ingrediënten, gemaakt vanuit hun perspectief. Goed voor dieren en goed voor het milieu, aangezien Almo Nature 100% eigendom is van een Stichting wiens doel het is om honden, katten en biodiversiteit te beschermen.

Deel dit idee!

Als je onze waarden deelt, steun onze activiteiten dan door deze met iedereen te bespreken

Volg ons op social media

Artikelen, nieuws en nog veel meer

Ontdek de andere projecten

Almo Nature

Almo Nature produceert huisdiervoer voor honden en katten van hoge kwaliteit, gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten. Met de winst worden de projecten van Fondazione Capellino gefinancierd, die zich inspannen voor honden, katten en biodiversiteit.

Companion Animal For Life

Het doel van Companion Animal For Life is om voor iedere hond en kat een trouw baasje voor het leven te vinden.

Impact on Biodiversity

Het doel van Impact on Biodiversity is de bestaande methode om het effect van menselijke activiteit te meten, op basis van duurzaamheid, te vervangen door een aanpak die deze impact meet met oog op vorming en vernietiging van biodiversiteit.

Regenerating Villa Fortuna

Het ontwikkelen van een herhaaldelijk toepasbaar model van landbouw dat produktief en economisch concurrerend is en biodiversiteit bevordert.

Welkom! En dan nog iets:

Onze eerste e-mail is al onderweg. We hopen dat je 'm leuk vindt!

En dan nog iets

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

Wat voor gezelschapsdier(en) heb je?

Hoe oud zijn je gezelschapsdieren?

  • Hond
  • Kat

In welk gebied woon je?

Oee, je hebt een kat én een hond! We vinden je nu al sympathiek :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je kat de groeten van ons :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je hond de groeten van ons :)

We zijn heel blij dat je mee wilt doen :) Bedankt dat je mee wilt doen!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, deel dit dan met ons — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Kies hoe je je wilt registreren

You are alredy subscribed