Heb je al een profiel?

Kies hoe je wilt inloggen

Vertel ons meer over jezelf zodat we je op weg kunnen helpen.

Ik ben een katten-/hondenvriend

Als je Almo Nature-producten koopt en/of projecten van de Stichting Fondazione Capellino steunt, is dit waar je moet zijn.

Ik ben een zakelijke partner

Als je werkt voor een winkel of dierenkliniek of een andere zakelijke partner van Almo Nature vertegenwoordigd, heten we je hier van harte welkom.

Ik wil me bij het project aansluiten als organisatie

Als je van ONLUS, NON-ONLUS of een lokale administratie bent die zich aan wil sluiten bij het project “A Companion Animal Is For Life”, ga dan hierheen.

Heb je nog geen profiel?

Gebruik de code om je wachtwoord aan te passen.

Gebruik de code die we je hebben toegestuurd om een nieuw wachtwoord aan te maken.  

Wachtwoord wijzigen

Voer het e-mailadres in dat aan je profiel gekoppeld is en wij sturen je een e-mail met een link waarmee je jouw wachtwoord kunt wijzigen.

Succes!

We hebben je verzoek ontvangen. Check je inbox voor meer informatie.

Gelukt!

Je wachtwoord is inmiddels aangepast.

Change temporary password

Het wachtwoord moet minstens een nummer (0-9), een speciaal karakter ($, &, #, @, !, *), een hoofdletter (A-Z) en een kleine letter (a-z) bevatten

Fondazione Capellino

De Fondazione Capellino is een financieel onafhankelijke, filantropische non-profit organisatie

#WeAreBiodiversity

De Fondazione Capellino zet zich via haar projecten in voor de bescherming van honden, katten en de biodiversiteit.

Companion Animal For Life

beschermt honden en katten.

Regenerating Villa Fortuna, Humans&Wildlife ed Impact on Biodiversity

zijn gericht op het beschermen van biodiversiteit.

Almo Nature

financiert de stichting met de productie en verkoop van hoogwaardig, natuurlijk diervoer voor honden en katten.

De Projecten

De stichting heeft haar eigen projecten en neemt de financiering van projecten van derden in overweging als deze aanvullende doelen hebben.  

A

Almo Nature

Almo Nature is zowel een bedrijf als een merk en een project, het is 100% eigendom van Fondazione Capellino en heeft twee hoofdrollen: het produceren van hoogwaardige, natuurlijke diervoeding voor honden en katten, en het genereren van om andere projecten ter bescherming van honden, katten en biodiversiteit te financieren. Een uniek filantropisch model.

C

Companion Animal For Life

Companion Animal For Life is een Europees project met een drieledig doel: elke hond en kat verbinden met de verantwoordelijkheid van een mens, schuilplaatsen sluiten – of hun gebruik beperken tot kort verblijf en noodsituaties – en de plaag van zwerfhonden en verlating te beëindigen.

 • I&R

  De identificatie en registratie van honden en katten in één Europees register

 • RespectME

  Het respect voor gezelschapsdieren bevorderen door middel van culturele bewustwording en Europese regelgeving die de overdracht van gezelschapsdieren van persoon tot persoon strikt bewaakt. Voorkomen dat dieren verlaten of gedood worden, solidariteit bieden aan het redden van katten, honden en gezinnen in nood.

 • AdoptME

  Adoptiecampagnes om dierenasielen leeg te krijgen

H

Humans&Wildlife

Het doel is om de biodiversiteit te beschermen door de ontastbaarheid van natuurlijke habitats en grote zoogdieren en roofdieren die door de uitbreiding van menselijke activiteiten worden bedreigd, te bevorderen.

R

Regenerating Villa Fortuna

is een experimenteel landbouwproject in de provincie Piëmont om een ​​herhaaldelijk toepasbaar landbouwmodel voor voedselproductie te vinden dat de biodiversiteit respecteert, zonder daarbij de bodem, de lucht of het water te vervuilen. Het doel is dat het model bovendien economisch concurrerender wordt dan huidige ecologisch onverantwoorde modellen.

De locatie van het project is 100% eigendom van Fondazione Capellino en bevindt zich in San Salvatore Monferrato, Italië. Naast landbouwactiviteiten worden de historische gebouwen die deel uitmaken van de Villa, en die in verval zijn geraakt, gerestaureerd tot boerderij, mini-hostel, auditorium en het hoofdkantoor van de stichting.

I

Impact on Biodiversity

Het doel van Impact on Biodiversity is om de huidige manier waarop het effect van menselijke activiteit gemeten wordt, gebaseerd op beperkte duurzaamheidscriteria, te vervangen door een nieuwe evaluatiemethode om de vorming en verwoesting van biodiversiteit te meten.

Impact on Biodiversity moet de standaardmeting worden voor het effect van menselijke activiteit en gedrag.

Heb je een vraag? Lees de FAQ

Organigram

Rapporten & Resultaten

Januari 2018

De uitdaging is aangegaan

April 2018

Pier Giovanni ondertekent het oprichtingsdocument

Juli 2018

Publicatie van de statuten

De statuut van Fondazione Capellino

November 2018

De stichting wordt erkend door de prefectuur van Genua

Erkenning door het gezaghebbende bestuur van Genua

10 Juni 2019

De Italiaanse belastingdienst reageert positief op een verzoekschrift van Fondazione Capellino, ingediend in november 2018, met betrekking tot de juiste belastingclassificatie van de activiteiten uitgevoerd onder de Stichting.

Bekijk het verzoek hier

28 Juni 2019

Om 14.25 wordt de donatiewet van Almo Nature namens de Capellino Foundation ondertekend, waarmee alle eigendommen van Almo Nature en alle behaald vanaf 1 januari 2018 officieel aan de Stichting worden overgedragen.

Voor de schenkingsbelasting met betrekking tot de overdracht van investeringen van Almo Nature SpA, in het bezit van de onderneming G.F.C. Srl, heeft Fondazione Capellino deze toegepast als belastinggrondslag, zoals vereist in art. 16 van wetgevend decreet 31/10/1990 n.346. Volgens de laatste jaarrekening had Almo Nature SpA een netto eigen vermogen van 17,4 miljoen Euro.

Als gevolg van de overdracht van zijn investering heeft donor G.F.C. Srl een belastbare meerwaarde voor inkomstenbelasting aangegeven, op grond van de artikelen 86 en 87 van de Tuir (D.P.R. 917 van 22.16.1986). De waarde werd op 21 juni door de Rechtbank van Genua vastgesteld op 114 miljoen Euro, bepaald op basis van een beëdigde beoordeling.

Pier Giovanni Capellino’s donatie aan Fondazione Capellino Donatie van Almo Nature aan Fondazione Capellino Donatie van het hoofdkantoor aan Fondazione Capellino De statuut van Almo Nature
Jaarverslag

Op 10 juni 2019 heeft de Agenzia delle Entrate positief gereageerd op het verzoek om een uitspraak van Fondazione Capellino van november 2018 over de juiste fiscale indeling van haar activiteiten. Op 28 juni 2019 tekenden Pier Giovanni en Lorenzo Capellino de schenkingsakte van Almo Nature Benefit S.p.A. aan Fondazione Capellino. Fondazione Capellino, een onafhankelijke, filantropische non-profit organisatie, niet zomaar een leverancier, maar tevens een speler met nog vier andere projecten naast het Almo Nature project, ging van start.

Het eerste werkjaar richtte zich op het in lijn brengen van Almo Nature met de waarden en positionering van Fondazione Capellino, alsmede op het vormen van een toegewijd team en het definiëren en positioneren van de projecten die afwijken van Almo Nature.

In het tweede jaar zal het statuut worden aangepast om beter tegemoet te komen aan de operationele behoeften, en wordt een begin gemaakt met een volledig bestuur en met de eigenlijke projecten, die vanaf medio 2021 geleidelijk aan herkenbaar zullen worden voor de Europese en Noord-Amerikaanse burgers.

Geïnde dividenden 2019 – 5.616.000 euro
Totale balansactiva op 31 december 2019 – 122.926.549 euro
Kapitaalfonds op 31 december 2019 – 117.864.600 euro
Netto activa op 31 december 2019 –122.890.510 euro

Impact On Biodiversity en Duurzaamheidsrapportage

De berichten zullen beschikbaar zijn vanaf begin april 2021

Historische rapporten

De berichten zullen beschikbaar zijn vanaf begin juli 2021

Hoe de Stichting wordt gefinancierd

de winsten gegenereerd door de verkoop van Almo Nature voer voor honden en katten, na aftrek van kosten, investeringen en belastingen, zijn allemaal bestemd om de andere vier projecten van de Stichting te financieren

Hoe je kunt bijdragen

Heb je een hond of kat?

Door te kiezen voor Almo Nature huisdiervoeding schenk je je gezelschapsdier voer gemaakt van natuurlijke ingrediënten, gemaakt vanuit hun perspectief. Goed voor dieren en goed voor het milieu, aangezien Almo Nature 100% eigendom is van een Stichting wiens doel het is om honden, katten en biodiversiteit te beschermen.

Deel dit idee!

Als je onze waarden deelt, steun onze activiteiten dan door deze met iedereen te bespreken

Volg ons op social media

Ontdek de andere projecten

Almo Nature

Almo Nature produceert huisdiervoer voor honden en katten van hoge kwaliteit, gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten. Met de winst worden de projecten van Fondazione Capellino gefinancierd, die zich inspannen voor honden, katten en biodiversiteit.

Companion Animal For Life

Het doel van Companion Animal For Life is om voor iedere hond en kat een trouw baasje voor het leven te vinden.

Humans&WildLife

Het doel van het project is de bescherming van biodiversiteit, met bijzondere aandacht voor grote zoogdieren en roofdieren die worden bedreigd door toenemende menselijke activiteit.

Regenerating Villa Fortuna

Het ontwikkelen van een herhaaldelijk toepasbaar model van landbouw dat produktief en economisch concurrerend is en biodiversiteit bevordert.

Impact on Biodiversity

Het doel van Impact on Biodiversity is de bestaande methode om het effect van menselijke activiteit te meten, op basis van duurzaamheid, te vervangen door een aanpak die deze impact meet met oog op vorming en vernietiging van biodiversiteit.

Welkom! En dan nog iets:

Onze eerste e-mail is al onderweg. We hopen dat je 'm leuk vindt!

En dan nog iets

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

Wat voor gezelschapsdier(en) heb je?

Hoe oud zijn je gezelschapsdieren?

 • Hond
 • Kat

In welk gebied woon je?

Oee, je hebt een kat én een hond! We vinden je nu al sympathiek :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je kat de groeten van ons :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je hond de groeten van ons :)

We zijn heel blij dat je mee wilt doen :) Bedankt dat je mee wilt doen!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, deel dit dan met ons — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Kies hoe je je wilt registreren

You are alredy subscribed