Fondazione Capellino

Beste vrienden,

Graag wil ik met jullie een besluit delen dat ik heb genomen na een traject van zelf-reflectie. Het besluit markeert een nieuw startpunt voor mij en voor Almo Nature dat ik, tot vandaag, heb geleid. In de komende paar maanden zal ik alle winsten (dividend) gemaakt vanaf 1 januari 2018 en alle bezittingen toebehorend aan Almo Nature overdragen aan een stichting die zal worden opgericht met als enige doel het promoten van projecten die katten en honden beschermen en die respect voor biodiversiteit, zonder grenzen, aanmoedigen. Binnen dit nieuwe kader wordt Almo Nature, via de stichting, een economisch instrument dat ter beschikking staat van dieren, biodiversiteit en iedereen die het idee deelt dat een nieuw verbond nodig is tussen mensen en alle andere levende wezens.

 

Pier Giovanni Capellino, oprichter Almo Nature

Acknowledgement Deed issued by the Prefecture in Genoa, 5th November, 2018
Click on the image to read
Read the Foundation's statute.
Click on the image to read

Lopende Projecten

Companion Animal For Life

Een project dat bestaat uit 3 aansluitende acties en zich richt op het tegengaan van de achterlating van dieren, het oplossen van problemen omtrent zwerfkatten en honden en vastbesloten is om dierenasiels te helpen om hun adoptieproces te versnellen en katten- en hondenasiels te transformeren in tijdelijke opvangtehuizen.

Farmers & Predators

Het doel van dit project is de bescherming van gebieden die van levensbelang zijn voor de grote zoogdieren (zowel carnivoren als niet-carnivoren) en de bevordering van de relatie tussen dieren en mensen die om hetzelfde gebied strijden.

Regenerating Villa Fortuna

Regenerating Villa Fortuna is een experimenteel agroproject met als doel landbouwgrond, die tientallen jaren intensief gebruikt is, te herstellen.
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over onze projecten en activiteiten.