news

Bekijk onze nieuwe video

Heb je al een profiel?

Kies hoe je wilt inloggen

Vertel ons meer over jezelf zodat we je op weg kunnen helpen.

Ik ben een katten-/hondenvriend

Als je Almo Nature-producten koopt en/of projecten van de Stichting Fondazione Capellino steunt, is dit waar je moet zijn.

Ik ben een zakelijke partner

Als je werkt voor een winkel of dierenkliniek of een andere zakelijke partner van Almo Nature vertegenwoordigd, heten we je hier van harte welkom.

Ik wil me bij het project aansluiten als organisatie

Als je van ONLUS, NON-ONLUS of een lokale administratie bent die zich aan wil sluiten bij het project “A Companion Animal Is For Life”, ga dan hierheen.

Heb je nog geen profiel?

Gebruik de code om je wachtwoord aan te passen.

Gebruik de code die we je hebben toegestuurd om een nieuw wachtwoord aan te maken.  

Wachtwoord wijzigen

Voer het e-mailadres in dat aan je profiel gekoppeld is en wij sturen je een e-mail met een link waarmee je jouw wachtwoord kunt wijzigen.

Succes!

We hebben je verzoek ontvangen. Check je inbox voor meer informatie.

Gelukt!

Je wachtwoord is inmiddels aangepast.

Change temporary password

Het wachtwoord moet minstens een nummer (0-9), een speciaal karakter ($, &, #, @, !, *), een hoofdletter (A-Z) en een kleine letter (a-z) bevatten

Wilde bijen bedreigt met uitsterven: Onderzoek naar het uitsterven van de wilde bijen en de risicofactoren

Wanneer we praten over het beschermen van de biodiversiteit: natuur en dieren zijn een perfecte combinatie, dat de mens moet beschermen. Helaas hebben sommige goede bedoelingen niet altijd effect. Vandaag de dag worden bijna 1 van de 10 wilde bijen met uitsterven bedreigd binnen Europa.

 

Het alarm van IUCN en STEP

De belangrijkheid van dit onderwerp, de bescherming van wilde bijen, werd onder de aandacht gebracht door een onderzoek van de IUCN (Red list of the World Union for the Conservation of Nature) en STEP project (Status and Trends of European Pollinators). Beide worden gesteund door de Europese Commissie.

In het onderzoeksrapport komen verschillende aspecten aan bod gerelateerd aan de 1.965 wilde bijen die leven in Europa: Status, distributie, populatie, trends en bedreigingen. Het resultaat is niet heel bemoedigend: 9.2% van de bijen zijn bedreigd met uitsterven en 5.2% worden dat in de nabije toekomst. 56,7% van de data kan worden aangemerkt als ontoereikend. Dit omdat er gebrek aan kennis is bij experts of geld, daardoor is het lastig om nog meer onderzoek te doen. Daardoor is het ook moeilijk om de Westerse Honingbijen te onderscheiden van “tamme” en diegene die echt in het wild leven.

 

Bijen, hommels en bestuiving: risicofactoren

Speciale aandacht voor hommels, familie van de wespen, Apidae, zijn samen met de Westerse honingbijen verantwoordelijk voor de bestuiving. Deze handeling is zeer belangrijk voor de biodiversiteit. De bijen dragen ongeveer 70% bij aan de bestuiving van alle levende planten op aarde, verstrekt ongeveer 35% van de globale voedingsproductie en de kwaliteit van leven van de mensen en andere dieren. Daarom moeten we oppassen voor de bedreigingen die de mens aanricht aan dit diersoort. Zoals door de STEP en IUCN is aangegeven is de grootste boosdoener de agrarische landbouw. Voorbeeld: Door het snijden van hooi, verlies je weilanden vol met planten en bloemen, die een belangrijke bron van bestuiving zijn. Ook het gebruik van insecticiden doet de bestuiving niet veel goed. Daarnaast zijn er nog andere risicofactoren: klimaatverandering, stadsuitbreiding en vuur.

Is het al een verloren strijd? Natuurlijk zouden we de trends op het gebied van agrarische landbouw kunnen veranderen. Goed verzorgen van bijen in speciale gebieden. Beter is het voorkomen van het probleem en alle middelen inzetten om deze prachtige dieren te behouden.

Related posts

Kies de manier waarop jij je wilt aanmelden

You are alredy subscribed

Welkom! En dan nog iets:

Onze eerste e-mail is al onderweg. We hopen dat je 'm leuk vindt!

En dan nog iets

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

Wat voor gezelschapsdier(en) heb je?

Hoe oud zijn je gezelschapsdieren?

  • Hond
  • Kat

In welk gebied woon je?

Oee, je hebt een kat én een hond! We vinden je nu al sympathiek :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je kat de groeten van ons :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je hond de groeten van ons :)

We zijn heel blij dat je mee wilt doen :) Bedankt dat je mee wilt doen!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, deel dit dan met ons — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Kies hoe je je wilt registreren

You are alredy subscribed