Om de verschillende soorten in kwaliteit van vlees producten, welke in diervoeding gebruikt worden, helder in kaart te kunnen brengen maken wij gebruik van de Europese verordeningen welke betrekking hebben op de ingrediënten die gebruikt worden in diervoeding. In het bijzonder de (Verordening EU) Nr. 1069/2009. De gehele verordening kunt u lezen via deze link

Samenvattend kunnen we stellen dat er twee verschillende kwaliteitssoorten zijn. Of wel vlees, wat gebruikt is al ingrediënt, wat beschreven is in ‘Artikel 10 paragraaf a), of ‘Artikel 10 paragraaf b)’ en de daarop volgende paragraven.

Wat betekenen deze artikelen? We hebben zo helder mogelijk proberen te omschrijven in onderstaande tabel:

 

  Definitie volgens de EU verordening 1069/2009, artikel 10

Artikel 10 paragraaf a)

“[…] delen van gedode dieren, die overeenkomstig de communautaire wetgeving voor menselijke consumptie geschikt zijn, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn […]”

Art. 10 paragraaf b) en daarop volgend

“[…] delen van dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving voor menselijke consumptie ongeschikt zijn verklaard […]”

 InIn overeenstemming met de definitie gegeven in artikel 10, paragraaf a), producten die tot deze categorie behoren, zijn huisdierenvoer met ingrediënten die van origine geschikt waren voor menselijke consumptie.

In overeenstemming met de definitie gegeven in artikel 10, paragraaf b) I, producten die tot deze categorie behoren, zijn huisdierenvoer met ingrediënten die van origine niet geschikt waren voor menselijke consumptie.

Voor de duidelijkheid, zullen we deze noemen
HFC

Voor de duidelijkheid, zullen we deze noemen
PFC

 

Volgens de wet zijn er dus twee hoofd categorieën in kwaliteit:

1. Ingrediënten die van origine uit de menselijke voedselketen komen

2. Ingrediënten die van origine niet geschikt zijn voor menselijke consumptie maar die wel geschikt zijn voor dierlijke consumptie. Hierin zijn er verschillende categorieën onder te verdelen, u kunt de beschrijving hiervan lezen door op deze link te klikken.

De producent speelt een grote rol in het selecteren van de rauwe materialen welke gebruikt zullen worden in het voer. Het is zelfs de producent die bepaald welke kwaliteit zij de consument aanbieden HFC of PFC ingrediënten.

 

Related posts

Welkom! En dan nog iets:

Onze eerste e-mail is al onderweg. We hopen dat je 'm leuk vindt!

En dan nog iets

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

Wat voor gezelschapsdier(en) heb je?

Hoe oud zijn je gezelschapsdieren?

  • Hond
  • Kat

In welk gebied woon je?

Oee, je hebt een kat én een hond! We vinden je nu al sympathiek :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je kat de groeten van ons :)

Bedankt dat je mee wilt doen! En doe je hond de groeten van ons :)

We zijn heel blij dat je mee wilt doen :) Bedankt dat je mee wilt doen!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, deel dit dan met ons — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Kies hoe je je wilt registreren

You are alredy subscribed