From Just Freedom to “The Promise”: the wolf in the world of Almo Nature

החל מהקמת פרויקט Just Freedom ועד להפקת הסרט The Promise (ההבטחה): מקומו של הזאב בעולמה של Almo Nature

יום אחד, פגש איש טוב לב בזאב. האיש הוקסם מטיבעו הפראי של בעל החיים שנעץ בו את עיניו העמוקות במבט זהיר. הם עמדו במשך מספר רגעים והמשיכו להביט זה בזה ואז שאל האיש: “אני יודע שחייך לא קלים; מה נוכל אנחנו, בני האדם, לעשות כדי לשמר אותם?” הזאב נשאר דומם למשך מספר רגעים ואז השיב: “פשוט שכח אותי”

כך דמיין פייר ג’ובאני קאפלינו, המייסד והנשיא של Almo Nature, את המפגש בין האדם לזאב. חזונו של קאפליני הוא הסיבה העיקרית לכך ש-Almo Nature העמידה את הטורף המדהים הזה במרכז פעולות הצדקה והעמקת התודעה הציבורית שבהן היא עוסקת.

ההגנה על הזאב כחלק מהפרויקטים פרי יוזמת Almo Nature

הזאב מהווה מרכיב מפתח בשמירה על המגוון הביולוגי של כדור הארץ. עם זאת, קיומו נתון עדיין בסכנה בגלל ציד לא חוקי או תאונות הנגרמות על-ידי בני אדם. נוכח מצב חירום זה, הוחלט על הקמתה של Just Freedom, היחידה להצלת זאבים. היחידה נתרמה על-ידיAlmo Nature ל-Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone, ומטרתה היא לטפל בזאבים פצועים או השרויים במצוקה ולהחזירם  לטבע לאחר ריפוי ושיקום. יוזמות אלה, הננקטות כחלק מחזונה של Almo Nature, אינן זונחות את נקודת המבט של בני האדם, לדוגמה זו של חקלאים, שעדריהם עלולים להימצא בסכנה בשל נוכחותם של זאבים בשטח. כדי לספק מענה לסוגיה זו, יזמה החברה  פרויקטים שמטרתם לתמוך בכלבי רועים ובבעליהם, אותם החקלאים הבוחרים לחיות בדו-קיום לצד הזאבים. בעניין זה, הציע קאפלינו נקודת מבט שונה מהרגיל: “אנו סבורים שטורפים מקומיים החיים ברחבי איטליה – כגון הזאב – עשויים לשמש ערך מוסף של ממש עבור כל התוצרת החקלאית באזור; לפיכך, יש “לסמן אותם בסימן מסחרי” של הגנה ולהפוך אותם למעין “מותג מסחרי”. כאשר צרכן קונה מוצר מאזור שבו נעשים מאמצים לשימור המגוון הביולוגי, הוא מקבל ערך מוסף – תחושה של סיפוק מכך שרכישת המוצר נעשתה  מבלי לוותר על שימור וכבוד כלפי האדמה והמערך האקולוגי הטבעי שלה.

פרויקטים חדשים התומכים בכלבי רועים בליגוריה ולסיניה מתוכננים להתחיל בקרוב.

אמנות למען זאבים ב-Almo Nature

מידת השפעה של היוזמות השונות להצלה ושמירה על הזאבים והדו קיום שלהם עם החקלאים אינה מספיקה כדי להביא לשינוי הדחוף הנחוץ בתפיסה לגבי הזאבים ושיש צורך להגן על בעל חיים נהדר זה. מסיבה זו, הוחלט לרתום גם את האמנות לקידום הרעיון. באמצעות האמנות ניתן לעורר מודעות לסכנה שאורבת לזאבים ולתפקידם החשוב בשמירה על המגוון הביולוגי של כדור הארץ. כך נולד הרעיון להפיק סרט קצר, The Promise (ההבטחה), בבימויו של הבמאי זוכה האוסקר גבריאלה סלבטורס, ובו לספר את הסיפור על הברית העתיקה בין האדם לזאב ועל התפתחות הקשר בין האדם לכלב – קרובו המבוית של הזאב. קאפלינו מסביר: “אני מתאר לעצמי שכדי לשכנע זאבים להפוך לכלבים, היה על האדם להבטיח לו משהו; אנו סבורים שחשוב להבין מה היו התנאים של הבטחה זו.” התוצאה היא מעין אגדה מודרנית הנוגעת בלבם של רבים  אך מעל לכל מזמינה את כולנו לחשוב על חשיבותו של המגוון הביולוגי ועל הצורך לשמור עליו החל בהגנה על מרחבי המחייה של הזאבים.