DBD – בנק הדם לכלבים

DBD – בנק הדם לכלבים (Dog Blood Donors) הוא בנק  נתונים של כלבים היכולים לתרום דם לכלבים אחרים; המימון לבנק הנתונים נעשה על-ידי Almo Nature ובחסותן של ההתאחדות הלאומית של הווטרינרים האיטלקיים (ANMVI) והפדרציה הלאומית של הווטרינריים האיטלקיים (FNOVI).

בנק הדם DBD מבצע בדיקות ללא תשלום ,לזיהוי סוג הדם של  הכלבים התורמים ולהתאמתו לתרומה.  יוזמה זו אפשרה את הקמתו של בנק הנתונים הראשון של כלבים באיטליה שבעליהם רשמו אותם מרצונם כתורמים. מאגר הנתונים נגיש לכל הווטרינרים המורשים כדי לסייע להם בכל מקרה שבו נדרשת תרומת דם כלבי.

כאשר כלב נרשם נתוניו נכנסים למאגר הנתונים והופכים זמינים לכל הווטרינרים האחרים שמנויים על השירות.

הודות לבנק הדם DBD:

  • כל כלב זכאי לבדיקת דם ללא תשלום לצורך קביעת סוג הדם שלו. אם הכלב עומד במספר דרישות, בעליו יכול לבקש לרשום אותו בבנק הנתונים כך שבבוא העת יוכל גם הוא לסייע בהצלת חייו של כלב אחר.
  • גם בעלים של כלבים שנמצאו לא מתאימים להפוך לתורמים, יוצאים נשכרים מעצם ידיעת סוג הדם של כלבם למקרה שיזדקק לתרומה.
  • עבור וטרינרים, המיזם מהווה דרך חדשה להגדיל את קהל הלקוחות הפוטנציאלי לתרומת דם תוך מתן שירות חשוב ללקוחות שלהם.

בקר באתר האיטלקי של DbD >