שמירה על איזון ביולוגי בטבע

השמירה על האיזון הביולוגי היא המחויבות שלנו לטבע ולחיים על פני כדור הארץ במסגרתה עלינו לשמור על איזון עדין והרמונייה בין בעלי החיים. מחקרים מלמדים שהזאב מהווה מרכיב חשוב בשמירה על המגוון הביולוגי של

CIVICA DBD – בנק הדם לכלבים

בנק הדם של הכלבים – DBD – הוא סמל לחיבור של מחויבות כלפי בעלי חיים יחד עם סולידריות בין בני אדם. בנק הדם האיטלקי מרכז נתונים על תורמי דם כלבים. הוא מופעל במימון של Almo Nature ומטרתו העיקרית היא להק

LOVE-FOOD

Love-Food הוא מאגר מזון של Almo Nature באירופה, אשר מיועד לחתולים וכלבים במצוקה או הנמצאים במצבי חירום.במסגרת יוזמה זו אלמו נייצ'ר מחלקת מאות אלפי ארוחות בכל שנה באירופה.