Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Kissojen silittely on kissaihmisten lempiaihe, mutta kuinka paljon kissaystävämme hyötyvät tästä erityisestä yhteydestä omistajansa kanssa? Tiedämme koirista kaiken, alkaen niiden oikeaoppisesta huolenpidosta aina omistajaan suunnattuihin kiintymyksenosoituksiin saakka. Onneksi vastikään Preventive Vetenary Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus antaa meille lisätietoa aiheesta.

Kissakodeissa tehty tutkimus

Tutkimus havainnollistettiin 96 kissakotien kissoilla, jotka merkattiin ja jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän kissoja hellittiin – niitä siistittiin ja siliteltiin ja niiden kanssa leikittiin eli niitä hoivattiin – kymmenen päivän ajan neljä kertaa viikossa aina 10 minuuttia kerrallaan. Toista ryhmää tutkijat tutkivat seisaaltaan aitauksen takaa, katse alaspäin suunnattuna. Kaikki tutkitut kissat olivat alkuaan samalla viivalla – ne olivat terveisiä ja tasapainoisia – mutta ne osoittivat erikoisia piirteitä tutkimuksen loputtua. Itse asiassa kissat, joita hellittiin kymmenen päivän ajan, eivät olleet pelkästään iloisempia ja tyytyväisempiä mutta ne olivat myös vähemmän alttiita hengitysongelmille. Hellintää vaille jääneen ryhmän kissat sen sijaan olivat vähemmän onnellisia ja vähemmän terveitä. Toisen ryhmän neljästäkymmenestäyhdeksästä kissasta seitsemällätoista oli ylähengitysteiden ongelmia, kun taas ensimmäisen ryhmän neljästäkymmenestäseitsemästä kissasta vain yhdeksällä oli vastaavia ongelmia.

Lopputulos: terapeuttista silittelyä?

Ilmeisesti kissoilla tyytyväisyyden tunteet stimuloivat ylähengitysteiden häiriöiden vasta-aineita. Tämä tieto on pohjana ja hyödyksi jatkossa tutkimuksen tehneille tutkijoille: Queenslandin yliopiston eläinten hyvinvoinnin professori Clive JC Phillipsille ja eläinten hyvinvoinnin konsultille, Nadine Gourkowille. He ovat kiinnostuneita tutkimaan silittelyn voimaa. Koiriin, kissoihin sekä muihin lemmikkeihin voi soveltaa silittelyterapiaa, kunhan muistamme myös kunnioittaa eläinystäviemme ominaispiirteitä sekä tarpeita.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.