Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Kun oppii ymmärtämään susilauman sisäistä toimintaa, ajatus siitä, että ainoastaan ihminen voisi elää täydellisessä sosiaalisessa rakenteessa, vaikuttaa aika teennäiseltä. Huolimatta siitä, että sanasta lauma saa helposti jengimäisiä mielleyhtymiä, todellisuudessa susilauma on joukko, joka yhdistyy suojellakseen jokaista jäsentään. Jokainen susi hyväksyy oman asemansa laumassa, aivan kuin perheenjäsen.

Lauman rakenne ja johtajuus

Susilauma muodostuu yleensä määräävästä alfaparista; yksilöstä tai parista, jolla on määräävä asema. Näitä seuraa todennäköisesti beta-pari; keskikastin susipari ja seuraavana arvoasteikossa tulevat, jotka tulevat luultavasti aikanaan korvaamaan nykyisen alfaparin. Näitä seuraa yksi tai useampi susi alimmasta (omega) luokasta. Alfa-pari johtaa koko ryhmää, kun taas beta-pari ohjailee keskikastin susia. Aikuiset huolehtivat jäljelle jäävistä keski- ja alemman luokan laumanjäsenistä. Samalla kun lauman kaksi ääripäätä eivät yleensä muutu, paitsi loukkaantumisten tai kuolemantapausten yhteydessä, keskimääräinen sijoitus laumassa vaihtelee enemmän. Sudenpennut jäävät arvoasteikkosysteemin ulkopuolelle kunnes saavuttavat sukukypsyyden, kun taas naaraat jäävät aina toiselle sijalle uroksiin nähden.

Kuten asiaan kuuluu johtaja, dominoiva susi osoittaa asennetta ja näkemystä vastaamaan asemaansa – se seisoo pitkänä, pää ja häntä kohotettuina ja korvat pystyssä. Alfa vaatii myös tärkeitä etuoikeuksia – kuten oikeuden herkutella saalista ennen muita lauman jäseniä. Alempiarvoiset sudet alistuvat usein alfasuden edessä; ne nuolevat johtajansa kuonoa, laskevat päänsä, häntänsä ja korvansa johtajaansa alemmaksi. Omega-suden elämä on kuitenkin paljon haastavampaa. Niiden rooliksi jää olla sosiaalinen liima, joka takaa kevyttä helpotusta lauman tuulisille hetkille. Ne ovat leikkisiä ja rauhoittavat muita konfliktitilanteissa. Omegalle jää usein syntipukin rooli ja ne joutuvat säännöllisesti sietämään muun lauman piittaamattomuutta. Ne saavat yleensä myös ruokailla viimeisenä.

Myytti yksinäisestä sudesta

Arvoasemien välillä on usein konflikteja ja joskus susi ajetaan laumasta ulos tai jätetään oman onnensa nojaan – näin syntyy niin sanottu “yksinäinen susi”. Vanhassa sanonnassa kuitenkin sanotaan “Ryhmä on enemmän kuin osiensa summa” ja tämä pitää sinänsä paikkaansa, että vaikka sudet voivat metsästää ja metsästävätkin, ne ovat paljon menestyksekkäämpiä metsästäessään yhdessä tiiminä. Silloin ne voivat työskennellä yhdessä älykkäänä yksikkönä saavuttaakseen saaliinsa. Lauma on myös olennainen tekijä, joka antaa eläinten olemassaololle merkityksen. Aivan kuten perhe, susilauma on sosiaalinen yksikkö ja juurikin mihinkään kuulumattomuuden tunne ja rakenteen puutos ovat asioita, joista yksinäinen susi jää paitsi. Tämä tarkoittaa yksinäistä elämää ilman minkäänlaista viehätystä, mikä siihen usein liitetään. Suden elämästä tulee hankalaa, yksinäistä, jatkuvaa taistelua eloonjäämisestä.

Ajatus yhdessä saalistavista susista voi ymmärrettävästi nostattaa pelon ja huolen tunteita. Kuitenkin juuri tämä yhteistyön muoto – yhdessä työskentely lajin säilymisen hyväksi – aivan kuten kompleksisen yhteisörakenteensa ja kehonkielensä, saavat meidät pysähtymään ja pohtimaan niiden älykkyyttä ja tunteiden syvyyttä.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!