Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Miksi koirat ovat aina iloisia meidät nähdessään?

Koirat ovat iloisia heti, kun omistajat palaavat kotiin. Oletko koskaan miettinyt, miksi koirat heiluttavat häntäänsä ja riemuitsevat sinut nähdessään riippumatta siitä, kuinka kauan olet ollut poissa? Eläinten käyttäytymisen asiantuntija Maria Grazia Calore kertoo, että se kuuluu ihmisen parhaan ystävän luonteeseen.

Koira, sosiaalinen eläin

Koirat ovat sosiaalisia eläimiä, jotka elävät ryhmässä eivätkä pidä yksinäisyydestä. Lisäksi koirilla on taipumus vuorovaikutukseen, jotta ne osaisivat tulkita ihmisen tunteita ja kieltä ja muuttaa käyttäytymistään niihin sopivaksi. Tasapainoiselle koiralle ryhmästä eroaminen aiheuttaa hiukan stressiä mutta sitä siedetään hyvin, jos jälleennäkemiseen liittyy rauhoittava rutiini.  Lemmikkimme tottuvat menemisiimme ja tulemisiimme tiettyihin kellonaikoihin. Koirat muodostavat aikatauluistamme eräänlaisen kognitiivisen kartan, joka perustuu meille toisarvoisiin signaaleihin: postimiehen kulkemiseen, kirkonkellon lyönteihin, lounaalle kulkevien ihmisten ääniin tai kulkuvälineemme ääneen. Nämä äänet saavat koiramme liikkeelle jo ennen paluutamme ja siksi ajattelemme, että koirat ovat aina iloisia.

Jälleennäkeminen omistajan kanssa

Jälleennäkeminen oman lauman jäsenten kanssa on syy iloita, sillä koiran luonteeseen kuuluu jakaa elinympäristönsä ja elintilansa. Myös omat tekomme saavat koiran iloiseksi: tervehdykset, halaukset ja kuiskatut sanat. Näillä teoilla vahvistamme koiran iloista käyttäytymistä, samaan tapaan kuin ruokaa antamalla, ja ennen pitkää käytöksestä tulee pysyvämpää.

Tämä käyttäytyminen näkyy myös koiranpennuissa, jotka näkevät emonsa ja ilostuvat. Emo on niille ruoan ja turvan lähde, jonka me omistajat myöhemmin korvaamme. Samalla vahvistamme tällaista käytöstä.

Yleensä koira sietää lyhyitä aikoja yksin.  Se rentoutuu ja nukkuu. Jos yksinolo jatkuu pitkiä aikoja tai koira kokee jotain epämiellyttävää, se saattaa kokea eroahdistusta.

Monet ajattelevat, että koirat eivät osaa mitata ajan kulumista ja että ne eivät erota, olemmeko olleet poissa tunnin tai kokonaisen päivän.

Ympäristö kuitenkin antaa niille viitteitä, joista ne tietävät suunnilleen, kuinka paljon aikaa on kulunut lähdöstämme. Jos käyttäytymisemme on toistuvaa ja ennalta arvattavaa, koirat tottuvat eroon paremmin ja ovat iloisia meidät nähdessään. Se tekee tietenkin meidätkin iloisiksi.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!