Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Lemmikin kannustava käyttäytyminen

Koirien käyttäytyminen ei ole yhtä yllättävää kuin kissojen salaperäinen luonne, mutta silti koirat pääsevät yllättämään meidät päivittäin. Ne ovat lojaaleja, valmiina uhrautumaan omistajiensa puolesta sekä nähtävästi myös valmiita halveksumaan niitä, jotka käyttäytyvät huonosti niiden omistajia kohtaan. Tätä entuudestaan tuntematonta koirien ominaisuutta valotetaan Kazuo Fujitan tiimin tutkimuksessa. Fujita on Kioton yliopiston vertailevan kognition professori Japanissa.

Kokeilu: tunkeilijat koiran ja omistajan välillä

Tutkijat testasivat roolipelileikkien avulla 54 koiraa, jotka jaettiin kolmeen 18 koiran ryhmään. Koirien tehtävänä oli seurata roolileikkiä, jossa niiden omistajilla oli vaikeuksia laatikon avaamisessa; toisinaan he pyysivät apua, toisinaan eivät. Jokaisessa ryhmässä omistajat istuivat kahden koiralle tuntemattoman henkilön välissä ja yrittivät avata laatikon. Toinen tuntemattomista henkilöistä pysyi joka ryhmässä neutraalina (ja katselivat koko ajan lattiaan).

Ensimmäisessä ryhmässä omistajat yrittivät avata laatikon siinä kuitenkaan onnistumatta; 8?10 sekunnin kuluttua he kysyivät apua aktiiviselta tuntemattomalta henkilöltä. Vieras auttoi omistajaa pitämällä laatikosta kiinni, jolloin omistaja onnistui aukaisemaan kannen; sitten vieras otti esineen pois laatikosta ja näytti sitä koiralle. Toisessa ryhmässä omistaja käyttäytyi täysin samalla tavalla, mutta kysyikin apua neutraalilta tuntemattomalta henkilöltä, joka kieltäytyi kääntymällä poispäin omistajasta. Kolmannessa ryhmässä omistaja jälleen yritti avata laatikkoa 8?10 sekunnin ajan, mutta pysähtyi sitten pysähtyi sitten muutamaksi sekunniksi, jolloin aktiivinen vieras kääntyi poispäin ? tällä kertaa omistaja ei kuitenkaan pyytänyt apua, joten hän ei tullut torjutuksi. Tämän prosessin päätyttyä tuntemattomat ihmiset yrittivät tarjota koirille ruokaa, mihin ne reagoivat eri tavoin.

Tulos: koira on todella ihmisen paras ystävä

Yllättävää kyllä, koirat kirjaimellisesti halveksivat niiden henkilöiden ruokatarjousta, jotka eivät olleet suostuneet auttamaan niiden omistajia laatikon avaamisessa: houkuttelevan herkun tarjoaminenkaan riittänyt ylittämään vieraiden epäkohteliasta käytöstä niiden omistajia kohtaan. Professori Fujita selventää löytöjä: “Huomasimme ensimmäistä kertaa, että koirat tekevät sosiaalista ja tunteisiin perustuvaa valintaa omista kiinnostuksenkohteista välittämättä. Tämä kyky on yksi yhteistyökykyisyyden keskeisistä tekijöistä, ja tutkimus osoittaa, että koirat kykenevät siihen ihmisten lailla.” Tutkimus todistaa ihmisen ja koiran välistä syvää sidettä, joka on yhteydessä erikoiseen laumanjohtajan rooliin, jonka koirat uskovat meille, ja joka on hyvin erilainen verrattuna ihmisen ja kissan väliseen siteeseen.

Related posts

Choose the way to sign up

You are alredy subscribed

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

This website uses technical cookies to make browsing easier, analytics cookies to collect aggregate data, cookies aimed at guaranteeing the functionality of social media, and third-party cookies to offer additional services and features to users. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please see the Cookie policy.

By clicking on the specific button, closing this banner, scrolling this webpage or continuing to browse in any other way, you agree to the use of cookies.