Do you already have a profile?

Choose your sign up

Please, tell us about you, so we could show you the way.

I am a cat / dog companion

If you buy Almo Nature products and/or support Capellino Foundation projects, this is your personal door.

I am a business partner

If you work for a shop, a vet clinic or represent other Almo Nature’s business partner, this is where we welcome you.

Don’t have an account yet?

Use your code to change the password

Enter the verification code from the email we’ve sent you and create new password.

Reset password

Enter the email address associated with your account, and we’ll email you a link to reset your password.

Success

We have received your request. Please check your email for more details.

You did it!

Password successfully restored

Change temporary password

Password should contain at least 1 number (0-9), 1 special character ($, &, #, @, !, *), 1 uppercase (A-Z) & 1 lowercase (a-z) letters

Kissat ja klassinen musiikki

“Musiikin pitää olla ensisijaisesti tunteellista ja vasta sitten järkevää”: tässä lauseessaan Maurice Ravel määrittelee onnistuneesti ihmisen sielua hivelevän melodian. Musiikki kaunistaa sekä tavallisia että merkittäviä hetkiä elämässä ja auttaa kultaamaan muistoja. Ilo, melankolia ja tyyneys ovat vain osia niistä tunteista, jotka musiikki herättää. Mutta mitä tapahtuu kissaystävällemme, kun ne kuuntelevat musiikkia? Lissabonin yliopiston viimeaikaisissa tutukimuksissa on etsitty vastausta tähän kysymykseen.

Auttaako musiikin terapeuttinen voima kissoja?

Musiikilla tiedetään olevan terapeuttisia vaikutuksia ihmisille, erityisesti potilaille leikkausten aikana, sillä se lievittää leikkauksesta johtuvaa kipua ja stressiä.

Sama sopii myös kissoihin, minkä osoittaa Journal of Feline Medicine and Surgery -lehdessä julkaistu tutkimus. Musiikki, erityisesti klassinen musiikki, voi auttaa kissaystäviämme selviytymään isoista leikkauksista nukutuksessa.

Kokeilu

Tähän tuloksen saadakseen tiimi tutkijoita tarkasteli 12 naaraskissaa, jotka olivat menossa sterilisaatioleikkaukseen. Tiimi äänitti kissan hengitystiheyttä ja pupillien laajentumista eri vaiheissa nukutusta.

Kissoille laitettiin kuulokkeet, joista soitettiin kaksi minuuttia hiljaisuutta, ja sen jälkeen kolmea erilaista musiikkia. Kissoille soitettiin musiikkia kolmesta eri musiikkigenrestä: klassista musiikkia, popmusiikkia ja rockmusiikkia. Esittäjiä ja kappaleita olivat Samuel Bariberin Adagia for Strings (Op. 11), Natalie Imbruglian Torn ja AC/DC:n Thunderstruck.

Musiikkikokeilu osoitti, että kissapotilaat rentoutuivat eniten klassisen musiikin aikana, vähemmän popmusiikin aikana ja rockmusiikkia kuullessaan ne stressaantuivat. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan erityisesti klassisen musiikin kuuntelu leikkaussalissa voi mahdollistaa nukutusaineen pienemmän annoskoon ja siten vähentää epätoivottujen sivuvaikutusten riskiä.

Tutkimuksen päävetäjä Miguel Carreira pohjustaa teoriansa musiikin terapeuttisesta vaikutuksesta eläimiin omaan ammattikokemukseensa: “Laitosten leikkaussalissa ja eläinlääkäreissä, joissa työskentelen, on aina taustamusiikkia, sillä se antaa sekä työntekijöille, lemmikeille että niiden omistajille hyvää oloa.”

Related posts

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed