Ekoturismi ja sen vaikutukset luontoon

Ekoturismi on kestävän kehityksen mukaisesti tapahtuvaa matkailua suojelluilla alueilla, jossa luonto ja villieläimet ovat etusijalla. On kuitenkin vaikea luoda rajoja hyvälle toiminnalle, jossa seikkailua rajoittavat luonnon ja ympäristön kunnioittaminen, ja tavoitella voittoa toiminnalla, josta voi olla vakavia seurauksia eläinten hyvinvointiin.

Missä määrin ekoturismi on kestävää?

Delfiinien kanssa uiminen, leopardien metsästyksen katsominen, kutevien kilpikonnien katsominen, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon: kaikki ainutlaatuisia elämyksiä kaupunkielämään tottuneelle. Silti, huolimatta meidän tavasta tajuta tällaiset realiteetit, meidän pitäisi harkita asiaa eläimien näkökulmasta, jotka ovat luonnostaan tottumattomia ihmisyleisöön.

Daniel Blumsteinin Californian yliopistossa tekemä ja Trends in Ecology ja Evolution lehdessä, julkaistu viimeaikainen tutkimus osoittaa, että eläinten tottuminen ihmisten läsnäoloon vaikuttaa niiden käyttäytymiseen. Erityisesti olemalla jatkuvasti ihmisten valokeilassa voi muuttaa luonnon dynamiikkaa saalistukseen: “Kun eläimet kommunikoivat “suotuisalla” tavalla ihmisten kanssa ne saattavat laskea puolustustaan”, Blumstein kertoo. “Kun eläimet tuntevat olonsa mukavaksi ihmisten parissa, ne voivat olla rohkeampia muissa tilanteissa. Jos tämä rohkeus siirtyy todellisiin petoihin, niin ne tulevat kärsimään enemmän kuolemantapauksia tavatessaan todellisia petoja.” Pienikin ihmisten aiheuttama häiriö voi vaikuttaa joidenkin lajien käyttäytymiseen ja niiden tarkoitukseen paikallisessa ekosysteemissä. Raskas ihmisen läsnäolo voi sekä alentaa kasvinsyöjien puolustusta tekemällä niistä haavoittuvia salametsästäjille ja saalistajille, samalla saaden yleensä vaikean pedon jättämään sen suositut metsästysmaat.

Ihmiset ja eläimet: muuttuvat mielipiteet

Odotellessamme tuloksia pitempiaikaisista tutkimuksista siitä, kuinka paljon ihmisen ekoturismilla on vaikutusta eläinten tasapainoon, voimme laittaa ihmiset katsomaan asiaa uudesta näkökulmasta: luonto ja eläimet eivät ole enää meidän palveluksessamme vaan päinvastoin. Esimerkiksi Just Freedom -yksikkö on perustettu susikannan parantamiseksi. Tämä on Almo Naturen rahoittama projekti Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone -keskukselle, joka perustettiin huolehtimaan loukkaantuneista tai ahdistuneista susista ja palauttamaan ne takaisin luontoon. Tavoitteena ei ole voitto tai viihde, vaan tahto suojella tätä hienoa saalistajaa, joka salametsästyksen takia tarvitsee ihmisen apua. Tämä erilainen lähestymistapa ei aseta ihmistä ja sutta toisiaan vastaan, vaan pyrkii kestävällä tavalla varmistamaan, että rinnakkaiselo onnistuu ilman keskinäistä haittaa.

Related posts

Welcome to the community!

Our first email is already on its way. Hope you'll like it.

One more thing

We'd be happy to know a bit more about you — to show you more relevant information. Please, answer a few simple questions:

What animal companion(s) do you have?

How old are your animal companions?

  • Dog
  • Cat

What area do you live in?

Ooh, you have a cat and a dog! God, we like you already :)

Thanks for joining! And say hi to your cat from us :)

Thanks for joining! And say hi to your dog from us :)

Hey, it's so cool to have you here with us :) Thanks for joining!

Please, if you have any kind of feedback about Almo Nature products for cats or dogs (or both!), or about the projects of Capellino Foundation, share it with us — we are always excited about talking to people who care. Hope to see you here again soon!

Choose the way to sign in

You are alredy subscribed