De landbouwgrond van Villa Fortuna bevinden zich in Piemonte, in de gemeente San Salvatore Monferrato in de provincie Alessandria.

Deze landerijen, bestaande uit 950 vierkante meter, verspreid over 31 percelen hebben decennialang geleden onder het gebruik van de chemicaliën die worden gebruikt in de wisselbouw: pesticiden, herbiciden en kunstmest die doorgaans worden gebruikt in de moderne landbouw

We observeerden een verarmde vruchtbaarheid van de bodem, een totale afwezigheid van micro-organismen en een onevenwichtig ecosysteem: een zichtbaar verlies van dieren in het wild, zoals vogels en vleermuizen, die van vitaal belang zijn voor de regeneratie van de natuurlijke omgeving.

Het land is met rust gelaten sinds de aankoop in 2017. Het gemaaide gras blijft liggen om de grond te bedekken en te beschermen.

Door middel van verschillende experimenten beoogt het project een reproduceerbaar landbouwproductiemodel te creëren met een lage impact op het milieu. Wij zijn van mening dat de landbouwproductiemethoden die alleen rekening houden met de opbrengst van het eindproduct, op basis van monocultuur en de kunstmatige voeding van planten, inmiddels als onhoudbaar zijn gebleken.

Daarom willen wij bijdragen aan het vinden van oplossingen die onze leefomgeving respecteren.

Hoe gaan we dat bereiken?

We zullen onze eigen landbouwgrond, met behulp van onze eigen fondsen, gebruiken om te experimenteren met verschillende agroforestry methoden. Hierdoor doen we praktische ervaring op en kunnen we de haalbaarheid in heuvelachtige gebieden zoals de onze meten. We zullen de ideale combinatie van gewassen onderzoeken, met speciale aandacht voor het besparen van water en energie, en het omgaan met biomassa’s. Met de steun van Ernst Gotsch, expert in agroforestry en syntropic landbouw, zullen we de eerste ontwerpen voor het landbouwproductiemodel ontwikkelen en zullen we de bodem voorbereiden op mogelijke teeltactiviteiten in oktober en november.

Aan het einde van de herstelwerkzaamheden zal het hoofdkantoor van de Fondazione Capellino plaatsnemen in de gebouwen die door deze landerijen worden omringd.

  • Het regenereren voor gebruik: bestrijding van verlies van natuurlijke bodemvruchtbaarheid in landbouwgrond door middel van efficiënte beheer- en onderhoudstechnieken om gewassen te produceren ten behoeve van de biodiversiteit
  • Het experimenten met en doorvoeren van agroforestry productiemethoden in de landbouw
  • Het zorgen voor meer biodiversiteit binnen de beschikbare levensmiddelen in Monferrato en omstreken (Piedmont), het verbeteren van de kwaliteit van de lokale landbouw
  • Het stimuleren van de consumptie van lokale producten met het oog op het beleid jegens werknemers en consumenten van de gemeente San Salvatore Monferrato
  • Samenwerken met de universiteits- en onderzoeksector voor het integreren van nieuwe technologieën en het bijhouden van de projectresultaten
  • Het betrekken van academici en experts om de projectresultaten en de duurzaamheid op lange termijn te delen en bevorderen, zowel als het verzamelen van data over het productie- en marktpotentieel van agroforestry
  • Identificeren van de meest veelbelovende agroforestry productiesystemen voor deze landbouwgrond en het verspreiden van teelttechnieken en markgegevens die zowel relevant als belangrijk zijn voor boeren
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe normen en waarden op het gebied van ethiek en economie
"Casaria" Boerderij (Italië)
Overige succesverhalen: agrobosbouw

Eikenboom en lavendel, Frankrijk.
Bron: Agforward

Dennen en wijngaarden, Frankrijk.
Bron: Agforward

ONTDEK ONZE ANDERE PROJECTEN
Companion Animal For Life
Farmers&Predators
Sluit je bij ons aan
VOLG ONS VIA ONZE SOCIAL MEDIA KANALEN