Een wereldwijd project met als doel de bescherming van gebieden die van levensbelang zijn voor de grote zoogdieren (zowel carnivoren als niet-carnivoren) en de bevordering van de relatie tussen hen en mensen die om hetzelfde gebied strijden.

Reduce The Conflict and A Possible Alliance zijn twee verschillende, maar symbiotische acties die beiden helpen om de relatie tussen boeren en wilde dieren te verbeteren. Ze illustreren de meerwaarde van de biodiversiteit vanuit een sociaaleconomisch perspectief.

Vanaf 1 januari 2018 – tot en met het oneindige – zal de winst van Almo Nature worden gebruikt voor projecten ter bescherming van honden en katten en ten behoud van de biodiversiteit. Als je Almo Nature-producten koopt, ben je niet alleen een klant, maar word je ook een aanhanger van deze projecten.

Helaas leven de meeste boeren en roofdieren niet samen in harmonie. In sommige regio’s komen veel conflicten voor die vaak eindigen met de dood voor het dier. Om het conflict terug te dringen bieden we speciale trainingen en kuddehonden – en hun voer – aan boeren die kiezen voor vreedzame co-existentie in plaats van wrede beheermethoden. We voorzien hen ook van voer voor de dieren.

Tussen januari en juli 2018 hebben 150 bedrijven deelgenomen aan het Reduce The Conflict-project en steun en voeding gekregen voor 467 honden.

Vanaf 2019 zullen we de productie van agro-voedselproducten in Europa ondersteunen. De boeren moet voldoen aan twee voorwaarden: er moet voldoende aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de producten en ze moeten de biodiversiteit in hun omgeving respecteren – inclusief roofdieren. We zullen een platform creëren dat de verkoop van producten, afkomstig van de boeren die onze overeenkomst hebben ondertekend, ondersteunt.