Almo Nature wordt geschonken aan de Fondazione Capellino

23 april 2018

Akte van oprichting ondertekend

27 july 2018

Vóór de erkenning door de prefectuur onderging het statuut verschillende wijzigingen, waaronder een substantiële wijziging die de vergadering van de non-profit organisatie openstelt voor het publiek.

De stichting heeft maar één doel: het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van honden en katten.

Alle winst die wordt gegenereerd door de verkoop van Almo Nature producten vanaf 1 januari 2018 – en tot en met het oneindige – wordt gedoneerd aan de Fondazione Capellino en wordt ter beschikking gesteld voor het beschermen van dieren en het behouden van de biodiversiteit.

Daardoor wordt Almo Nature daadwerkelijk beheerd door de dieren (eigendom van de dieren en de biodiversiteit).

Zodra de ingediende aanvraag, inclusief de begroting, wordt goedgekeurd door de Italiaanse belastingdienst, zullen wij in staat zijn om alle eigendommen van Almo Nature over te dragen aan de Fondazione Capellino. Dit heeft verder geen gevolgen voor de winst* die sinds 2018 is overgemaakt aan de foundation.

*hetgeen wat overblijft (overschot, saldo, verschil) nadat de normale bedrijfsbeheeruitgaven zijn afgetrokken van de opbrengsten uit de productverkoop


5 november 2018

De Fondazione Capellino werd erkend door de prefectuur Genoa.

Lees meer over Fondazione Capellino
Wat is de missie van de Fondazione Capellino?
Wat zijn de lopende projecten van de Fondazione Capellino?
Wat betekent dit nieuwe type bedrijf voor de petfood-markt?
Wie zal Almo Nature beheren?
Almo Nature produceert dierenvoeding en wenst alle dieren te beschermen via Fondazione Capellino. Werkt dat niet in tegenstelling tot elkaar?
Almo Nature is een dierenvoedingproducent die nu via de Foundation dieren wil beschermen. Is dit geen contradictie?
Wie heeft de leiding over de Fondazione Capellino?
Hoe wordt de Fondazione Capellino gefinancierd?
Heeft u Fondazione Capellino wegens fiscale redenen opgericht?
Hoe kan ik me aansluiten bij Fondazione Capellino?
Is dit niet gewoon een marketingstrategie?
Waarom is de Capellino Foundation een commerciële entiteit zonder winstoogmerk in plaats van een non-profitorganisatie?
Projecten van Almo Nature beheerd door Fondazione Capellino